Акции и CFD

Акцията е ценна книга, носител на правото на собственост върху част от капитала на компания. БенчМарк предлага търговия с акции от 21 водещи борси на възможно най-ниски фиксирани комисиони и без допълнителни разходи за поддържане на сметката.

БенчМарк Финанс ви дава възможност да използвате до 75% от инвестициите в акции като гаранция за търговия с други марджин инструменти.

Допълнително можете да търгувате със CFD върху акции от 21 световни борси при ниски комисиони и марджин изисквания. Спредът купува/продава на CFD върху акция е равен на спреда на тази акция на съответната борса. Търгувайки със CFD върху акции имате възможност за печалба при растящи и падащи пазари, чрез заемане на дълги и къси позиции.

Платформата Trader предоставя възможност за търговия с акции и CFD върху акции на международните пазари.

За търговия с акции на Българска Фондова Борса, последвайте следния линк: BG Trader

 

Акции

Описание:

  • Онлайн търговия с над 12 000 акции на 21 световни фондови борси
  • Ниска, фиксирана комисиона, без допълнителни такси
  • Възможност за използване до 75% от инвестициите в акции като гаранция за търговия с други марджин инструменти
  • Професионални графики и модули за анализ
  • Новини в реално време от три новинарски агенции

Повече информация

 

 

CFD върху акции

 Описание:

  • Достъп до над 6 000 CFD върху акции и фондове (ETF и ETC) от 21 световни борси
  • Ниски комисиони, започващи от 2 цента на акция за САЩ и 0.1% от стойността на сделката за Европа
  • Възможност за отваряне на дълги и къси позиции
  • Марджин изискване, започващо от 5% (финансов ливъридж от 20:1)
  • Разнообразие от поръчки

Повече информация