EURGBP – покупка на 0.8600

18 май 2017 г.

Източник: Saxo Bank

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

  • Вход: 0.8600 (на пазар)
  • Стоп: 0.8546
  • Лимит: 0.8659
  • Времеви хоризонт: 1 ден

В сряда видяхме по-задълбочена корекция при валутната двойка EURGBP, контрираща основния бичи импулс. Въпреки това обаче възходящият тренд при ценовото движение остава силно доминиращ. Интересът за покупки беше възвърнат към края на вчерашния ден и корекцията беше прекратена от подновеното търсене. Цялостният пазарен сантимент остава бичи.

Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.


Виж всички търговски идеи