EURJPY – продажба на 124.75

19 май 2017 г.

Източник: Saxo Bank

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

  • Вход: 124.75 (чакаща)
  • Стоп: 125.85
  • Лимит: 122.25
  • Времеви хоризонт: 1 седмица

При тази валутна двойка имаме интересна ситуация. Наблюдавайки седмична времева рамка и имайки предвид Вълновата теория, виждаме възможна приключила корекция за четвърта вълна, отблъснала се от съпротивата на нарисувания канал. Това предполага дългосрочно движение надолу до 102.40, където пета вълна ще бъде равна на първа.

За да се възползваме от по-добре позициониран вход обаче, трябва да обърнем внимание на ситуацията на 1-часовата графика. Там виждаме опит от страна на пазара да пробие вратната линия на „обърната глава с рамене“, което, ако се случи, трябва да докара цената до зоната около 124.80. Именно от тези нива можем да заемаме къси позиции, поставяйки стоп малко над текущия връх, добре е на 125.85. За по-краткосрочните трейдъри лимитът може да бъде на 122.25, а за тези с по-инвеститорски подход, има възможност да се задържи и до 102.40.

Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.


Виж всички търговски идеи