EURGBP – продажба на 0.8710

16 юни 2017 г.

Източник: Saxo Bank

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

  • Вход: 0.8710 (чакаща)
  • Стоп: 0.8779
  • Лимит: 0.8651
  • Времеви хоризонт: 1 ден

Вчера, за 3-ти пореден ден, двойката продължи своето низходящо движение, неутрализирайки 7-месечния връх направен в понеделник. Натискът надолу беше стабилен, но се спря в 25-периодната плъзгаща средна. Това ни кара да внимаваме, но въпреки всичко настроенията са по-скоро „мечи“.

При пробив на пълзящата средна можем да заемаме къси позиции, най-добре при достигане на поне 0.8710. Стоп поръчка поставяме на 0.8779, а лимит на 0.8651.

Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.


Виж всички търговски идеи