EURUSD – покупка на 1.1202

19 юни 2017 г.

Източник: Saxo Bank

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

  • Вход: 1.1202 (на пазар)
  • Стоп: 1.1140
  • Лимит: 1.1278
  • Времеви хоризонт: 2 седмици

Тази седмица ще бъде слабо наситена с икономически новини от Щатите и еврозоната. Това от своя страна ще освободи сцената за Федералната комисия за отворен пазар да изкаже възгледите си по отношение на монетарната политика на различни форуми следващите няколко дни. Пазарът отчита вероятност от 13% за потенциално вдигане на основния лихвен процент през септември, въпреки че някои от членовете е възможно да изразят доза резервираност, предвид по-слабите данни за ръст на инфлацията от изминалата седмица.

В еврозоната, основните икономически индикатори, които ще бъдат публикувани, нямат потенциала да окажат голямо влияние върху единната европейска валута. Въпреки това обаче в четвъртък ЕЦБ ще публикува своя бюлетин, давайки по-ясно виждане върху текущата икономическа обстановка в Еврозоната.

Валутната двойка има чисто техническия потенциал да възобнови възходящия си импулс, достигайки нивото от 1.1202. Тук е добре да затворим 50% от експозицията, а останалите при нивото от 1.1468.

Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.


Виж всички търговски идеи