Днес очакваме ниска волатилност на валутните пазари

19 юни 2017 г.

Стефан Продев


ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ ВАЛУТИ

USD/CAD

Двойката тества ниво на подкрепа, то е част от възходящ канал започнал миналата година май месец. Психологическата зона ще ни покаже дали апетитът към щатския долар спрямо канадеца остава валиден или биковете ще разхлабят позициите си. Ако видим забавяне на ценовото движение около трендлинията и последващ възходящ пробив на консолидацията ще се търсим покупки в средносрочен план. За момента само наблюдаваме реакцията на цената.

EUR/JPY

На 15 минутна графика имаме образувано ABC, но вероятността да се отиграе пълноценно е малка. От една страна двойката е в пасивна фаза, от друга тества съпротивата, образувана от контра трендлинията на корективната формация от по-висок порядък (H4). Календарът днес е беден на събития, поради това ако видим пробив под фигурата ще търсим къси позиции, но изключително краткосрочни.

NZD/CAD

На 12 юни публикувахме:
„Данните се оказаха особено положителни, това доведе до рязко покачване на канадеца. Смятаме, че подобни силни макроикономически новини няма как да останат само с този импулс. Канадската валута се намира по дъната спрямо кошницата и допълнително покачване през настоящата седмица ще бъде нещо съвсем нормално. Ако видим корекция, ще търсим покупки.“
На 13 допълнихме:
„Целта е изпълнена, затворихме 70% от експозицията, възможно е удължаване на импулса през следващите дни.“
Широката консолидационна формация, която се образува след импулса отслабва вероятността за ново поевтиняване, затваряме и останалите 30% от късата позиция. Ако се появи подходящ фундаментален катализатор или структурна формация, които да увеличат силите на продавачите ще продадем отново.


Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.


Виж всички технически анализи