EURUSD – покупка на 1.1414

14 юли 2017 г.

Източник: Saxo Bank

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

  • Вход: 1.1414 (на пазар)
  • Стоп: 1.1329
  • Лимит: 1.1468
  • Времеви хоризонт: 1 ден

Въпреки че ценовото движение от четвъртък регистрира бичи импулс, той не издържа, а беше отхвърлен от продавачите. Мечките продължиха да тласкат валутната двойка към по-ниските й стойности около 13-периодната плъзгаща се средна. Тези сигнали обаче не ни дават красноречивост за текущия пазарен сентимент. В началото на азиатската сесия днес станахме свидетели на бича сила, което е индикация, че върховете, направени около 1.1455, могат да бъдат тествани.


Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.

 


Виж всички търговски идеи