САЩ с по-слаба инфлация от очакваното

17 юли 2017 г.

Стефан Продев


ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ ВАЛУТИ

GBP/USD

След отрицателния CPI за САЩ, двойката поскъпна експоненциално и премина ключовата цена от 1.3050. Слабата инфлация вероятно ще тежи на щатския долар до края на месеца, но въпреки всичко е възможно да видим моментно покачване на USD спрямо кошницата.

GBP/JPY

Двойката формира ясно изразена съпротива при 147.603. За трети път цената се оттласва от нивото, но в същото време имаме все по-високи локални минимуми. Пробив на съпротивата може да отведе цената до стойности, близки около 159.665.
Подкрепящ фактор е изкупуването на облигации и други стимули от страна на ЯЦБ, йената остава под натиск в дългосрочен план.

EUR/CAD

Централната банка на Канада увеличи основния лихвен процент. Покачването на CAD през последните седмици в голяма степен успя да отчете предварително това действие на централната банка. Към момента не е добре да се продава двойката, нужна е корекция. Първата съпротива ще бъде около 1.46611. Ако цената я тества и видим обръщащи сигнали може да търсим краткосрочни продажби, но подобни сделки са рискови и обемите не трябва да са големи.


Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.


Виж всички технически анализи