AUDUSD – покупка на 0.7810

17 юли 2017 г.

Източник: Saxo Bank

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

  • Вход: 0.7810 (на пазар)
  • Стоп: 0.7750
  • Лимит: 0.7993
  • Времеви хоризонт: 1 седмица

Тази седмица вниманието ни е насочено към Австралийската централна банка, която предстои да изкара своите икономически прогнози, които от своя страна да бъдат използвани в доклада за монетарната политика излизащ на 4-ти август.

В САЩ тази седмица няма да има нищо интересно от гледна точка на икономическия календар и участниците на пазара ще продължат да размишляват върху последиците от негативния доклад за инфлацията от миналия петък.

В петък движението нагоре при AUDUSD беше много силно потвърждавайки 15 месечната корекция триъгълник (Вълнова теория). Това ни позволява да влизаме с дълги позиции от текущите нива, като можем да си поставим стоп на 0.7750 и лимит на 0.7993.


Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.


Виж всички търговски идеи