EURUSD – покупка на 1.1730

10 август 2017 г.

Източник: Saxo Bank

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

  • Вход: 1.1730 (на пазар)
  • Стоп: 1.1670
  • Лимит: 1.1795
  • Времеви хоризонт: 1 ден

Вчера сентиментът за EURUSD беше мечи, въпреки близостта на 13-периодната пълзяща средна. В крайна сметка това се оказа вярно и видяхме движение надолу. От друга страна обаче, падането под 1.1700 и пълзящата средна направиха двойката атрактивна за покупки от трейдърите и видяхме последвало силно покачване, в резултат на което приключихме деня с малко нетно движение. Докато това показва по-скоро нерешителност, то приключването над пълзящата средна вече ни говори за по-скоро бичи настроения.

Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби. 


Виж всички търговски идеи