Нова Зеландия остави лихвения си процент без промяна

10 август 2017 г.

Стефан Продев


ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ ВАЛУТИ

GBP/NZD

Монетарната политика на Нова Зеландия остана без промяна, нищо изненадващо. Местната валута поевтиня веднага след обявяването на решението. Към момента двойката тества ясно изразено ниво на съпротива. Малко вероятно е днес да видим пробив на консолидацията, която се вижда на 4-часовата графика.

NZD/USD

Новозеландският долар продължава да губи позиции спрямо щатския. Преди няколко седмици коментирахме потенциала на двойката да коригира. Зоната на съпротива около 0.7600 оказа необходимото влияние и ограничи ралито на биковете.

Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.


Виж всички технически анализи