USD отново във фокуса на инвеститорите

11 август 2017 г.

Стефан Продев


ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ ВАЛУТИ

USD/JPY

Днес в 15:30 ще се публикуват данни за инфлацията в САЩ, определено този показател в момента е на фокус и вероятно всякакви разлики от очакваните проценти ще доведат до реакцията на валутния пазар. При по-добри от очакваните стойности ще търгуваме двойката USD/JPY. Възможно е да видим предварително покачване на щатския долар, но това не бива да ни подвежда, ще търсим участие след публикуването на данните.

GBP/USD

При отрицателен CPI за САЩ ще търсим покупки при тази двойка. Най-добре ще бъде, ако тя не напусне очертания диапазон до публикуването на данните. EUR/USD също попада в днешния списък за търговия. Ако доларът поевтинее на фона на по-слаба дата ще търсим покупки при GBP/USD и EUR/USD.


Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.


Виж всички технически анализи