USDCHF – продажба на 0.9625

11 август 2017 г.

Източник: Saxo Bank

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

  • Вход: 0.9625 (на пазар)
  • Стоп: 0.9659
  • Лимит: 0.9578
  • Времеви хоризонт: 1 ден

След рязката промяна в инвеститорското настроение в сряда, вчера търговията беше сдържана. Първоначалното възходящо движение беше доста слабо, но и впоследствие не видяхме голямо такова в обратната посока и така нетното движение беше ограничено в по-малко и от половината от това в сряда. Това подчертава несигурността при инвеститорите, а имайки предвид ценовото движение, предполагаме меча тенденция за днешния ден.

 Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.


Виж всички търговски идеи