USDCAD – продажба на 1.2110

12 септември 2017 г.

Източник: Saxo Bank

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

  • Вход: 1.2110 (на пазар)
  • Стоп:  1.2170
  • Лимит: 1.2032
  • Времеви хоризонт: 1 ден

Търговията вчера при USDCAD беше разнообразна по отношение на посока, но в тесни граници. Направените по-рано дъна и последвалите ги върхове не бяха преминати и така видяхме продължение на консолидацията от петък. Липсата на ясна посока показва несигурност, което от своя страна, по-скоро ни подсказва за продължение на низходящия тренд.


Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.


Виж всички търговски идеи