Къси позиции на AUDUSD

13 септември 2017 г.

Стефан Стефанов


ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ ВАЛУТИ

AUD/USD

При AUD/USD ценовото движение подсказва за движение надолу. Има връх във формата на „пин бар“, който е подсказал за обръщането, а след това цената е достигнала до 13-периодната пълзяща средна и се е съобразила с нея. Очакваме да видим пробив на плъзгащата, а в последствие и на актуалната тренд линия. Следващата зона на подкрепа ще е заключена между 0.7860 и 0.7890, където се виждат три предходни дъна.

NZD/USD

Ситуацията за NZD/USD e аналогична на тази при AUD/USD. Тук обаче, е по-вероятно да видим покачване и тест на върха преди цената отново да поеме надолу.

EUR/AUD

Тук ситуация е интересна, като има възможност да се реализира голяма графична фигура „глава с рамене“. Преди това трябва да видим нарисувано дясното „рамо“, като потвърждение за това се явява обръщащият „пин“ бар. Предполагаемото ниво за обръщане надолу е зоната около 1.5000, където се засичат няколко важни съпротиви за цената. От една страна, нива на фибоначи спрямо предхождащото импулсивното движение надолу, а от друга, там е нивото на лявото нарисувано „рамо“. В допълнение, около тази цена е и таргета на „пин“ барът.


Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.


Виж всички технически анализи