USDCAD – покупка на 1.2504

11 октомври 2017 г.

Източник: Saxo Bank

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

  • Вход: 1.2503 (на пазар)
  • Стоп: 1.2448
  • Лимит: 1.2598
  • Времеви хоризонт: 1 ден

Във вторник валутната двойка USDCAD регистрира отхвърляне от стойностите, които бяха регистрирани като върхове. Това от своя страна тласна ценовото движение в низходяща посока към 13-периодната плъзгаща се средна. Подновеното търсене, макар и не добре изразено, отведе цената до нивата, близки до тези от вторник.  
Добре е по-консервативните трейдъри да приберат част от печалбата си на нивото от 1.2557, а останалата на 1.2598. Стопът е на ниво от 1.2448.


Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.


Виж всички търговски идеи