EURUSD – покупка на 1.1875

12 октомври 2017 г.

Източник: Saxo Bank

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

  • Вход: 1.1875 (на пазар)
  • Стоп:  1.1809
  • Лимит: 1.1934
  • Времеви хоризонт: 2 дни

В съответствие с вчерашните „бичи“ настроения, пробивът на 13-периодната пълзяща средна от вторник се оказва с голяма тежест за пазара. Цената се задържа над нея и на най-високи нива, търгувани през последните две седмици. Въпреки, че краткосрочно пазарът изглежда свръхкупен, оставайки над решаващата средна, по-скоро ни подсказва за дълги позиции.


Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.


Виж всички търговски идеи