Демо сметка

Изберете платформа, за която желаете да регистрирате демо сметка:


Валути, злато, сребро, петрол и индекси

MetaTrader


Безплатна демо сметка
$100 000

Акции, опции, фючърси и облигации

Trader


Безплатна демо сметка
$100 000

Ценни книжа на Българска фондова борса

BG Trader


Безплатна демо сметка
10 000 лв.

Демо търговията се предоставя от БенчМарк Груп АД и е с образователна насоченост. Търговията се осъществява без риск от реални загуби, а началното салдо и реализираните печалби са виртуални и не могат да бъдат изтегляни. Реалната търговия се предоставя на базата на сключен договор с БенчМарк Финанс АД - инвестиционен посредник, част от структурата на БенчМарк Груп, основана през 2003 г.