Акции и Фондове

Акции

Описание:

  • Онлайн търговия с над 12 000 акции на 21 световни фондови борси
  • Ниска, фиксирана комисиона, без допълнителни такси
  • Възможност за използване до 75% от инвестициите в акции като гаранция за търговия с други марджин инструменти
  • Професионални графики и модули за анализ
  • Новини в реално време от три новинарски агенции

Повече информация

 

 

Фондове (ETF)

Описание:

  • Повече от 1000 борсово-търгувани фонда, налични в платформата Trader
  • Диверсификация чрез инвестиция в цели пазарни сегменти
  • Листвани на фондови борси, търговия и сетълмънт като обикновени акции
  • Опростен начин за диверсификация на риск

 Повече информация