Акции

Минимален обем за търговия от 1 акция (1 лот)
Марджин изискване започващо от 10%
Комисиона 0.05/акция
Минимална комисиона Без минимална комисиона
Автоматично изпълнение ДА
Насрещни позиции без марджин ДА
Ограничения при стоп/лимит Без ограничение
Търговия с експертни системи ДА, без ограничение
Цени в реално време Безплатно