Демо сметка в InteractiveBrokers

С безплатната демо сметка от БенчМарк и InteractiveBrokers може да тествате търговията с акции и да сключвате сделки без риск.