Дивиденти от акция

Търсите доходност от дивиденти от акции? Акциите на компании, които редовно изплащат дивиденти, могат да бъдат добра инвестиция.

Когато някоя компания изплаща дивидент, това означава, че тя е решила да сподели със своите акционери част от печалбата си.

Когато избираме в кои компании да инвестираме, можем да подберем такива, които изплащат високи дивиденти от акции. Но печалбите от дивиденти не са всичко. Има компании, които не изплащат високи дивиденти или изобщо не изплащат дивиденти, но в същото време цената на тези акции има голям потенциал за растеж.

Затова трябва да имаме предвид, че освен печалбите от дивиденти можем да печелим и от самото поскъпване на цената на акциите. Инвестирането в акции с дивиденти е по-ниско рисково, но инвестирането в акции, за които се очаква голям растеж, може да донесе по-големи печалби.

Няма златна формула за печелене на финансовите пазари, но има правила, за които е добре да знаем. В тази статия ще разгледаме дивидентите от акции, кои български компании изплащат дивиденти и как да избираме акции с дивиденти.

Какво е дивидент от акция?

Дивидентите са парите, които акционерите получават, когато компанията е решила да изплати част от своята печалбата. Дивидентите най-често са под формата на пари, но могат да бъдат и под формата на допълнителни акции.

Ако инвеститор има 100 акции и компанията обяви изплащане на дивидент в размер на $1 за акция, инвеститорът ще получи $100. Ако компанията обяви, че ще даде на всеки инвеститор по 4% акции като дивидент, тогава инвеститорът ще получи 4 допълнителни акции.

Задължително ли е изплащането на дивидент?

Изплащането не е задължително, а пожелателно. Изплащането на дивиденти невинаги е добра стратегия за бъдещето на компанията. Може да има и по-добри решения в зависимост от нейните стратегически цели:

Дивиденти от акции, реинвестиране, обратно изкупуване

Реинвестиране

Компанията може да задържи печалбата за себе си, за да закупи с нея нови машини и оборудване например или за да инвестира в разработването на нов продукт и разширяване на бизнеса. Акционерите не получават дивидент, но биха спечелили от бъдещото поскъпване на цената на акцията, ако направените от компанията инвестиции донесат повече печалби. Обикновено развиващите се компании предпочитат да реинвестират печалбите си.

Изкупуване на акции

Друг вариант е компанията да задържи печалбата за себе си, за да изкупи обратно част от собствените си акции. Често развитите компании изкупуват обратно акциите си, понеже са достигнали етап, в който е трудно да растат още. Инвеститорите също са доволни, защото цената на акцията поскъпва, когато компанията обяви обратно изкупуване. Легендарният инвеститор Уорън Бъфет не е почитател на дивидентите, но е благосклонен към обратното изкупуване.

Разпределяне на дивиденти от акции

Следващият вариант за разпределяне на печалбата е чрез дивиденти от акции. Разпределянето на дивидент е предпочитано от инвеститори, които искат да си осигурят редовен пасивен доход. Обикновено, дивиденти изплащат компаниите, които са достигнали етап на зрялост.

Увеличаване на паричните средства

Най-неблагоприятният вариант е, когато компанията трупа печалби, без да има конкретни планове. По този начин нито акционерите получават дивидент, нито компанията намира достатъчно добри възможности за растеж.

Доходност от дивиденти от акции

Изплащането на дивиденти от акции обикновено е всяко тримесечие или веднъж годишно. Без значение колко често компанията изплаща дивидент, най-важният показател е доходността от дивидента.

За да измерим доходността от дивидента, трябва да разделим годишния дивидент на цената на акцията. Ако годишният дивидент, който сме получили, е $5, а цената на акцията е $100, дивидентната доходност ще бъде 5%.

Доходност от дивиденти от акции

Дивидентната доходност ни показва каква е възвръщаемостта от дивидентите на направената инвестиция. Тук не се отчита печалбата, която бихме получили от поскъпването на цената на акциите.

Кои компании плащат дивиденти от акции

Тук може да намерите популярни акции с дивиденти, които се търгуват на Българска фондова борса (БФБ). Те са с висока дивидентна доходност, регулярно изплащане на дивидент и потенциал за изплащане на бъдещи дивиденти. Кликнете върху всяко от дружествата по-долу, за да прочетете повече:


Адванс Терафонд АД е акционерно дружество със специална инвестиционна цел (съкратено АДСИЦ), което притежава около 200 000 дка обработваема земеделска земя. Дружеството отдава под аренда, окрупнява и продава земя, разпределяйки приходите си към своите акционери под формата на дивиденти. Гаранцията за дивидент е застъпена от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и тя е поне 90% от печалбата им да се разпределя под формата на дивидент. Традиционно фондът разпределя почти 100% от резултатите си. Последният дивидент на дружеството е гласуван през май 2022 г. Той е в размер на 0.52 лв. на акция, което спрямо цена от 3.49 лв. в този момент е донесло доходност от около 15%.
Дата на дивидент Цена на акция (лв.) Брутен дивидент (лв.)
27.05.2022 3.49 0.527
10.06.2021 2.44 0.109
27.08.2020 1.84 0.14
17.06.2019 1.90 0.047
11.07.2018 2.16 0.106
09.06.2017 2.205 0.17
10.06.2016 2.041 0.1
19.06.2015 2.45 0.3
26.05.2014 2.799 0.3979
28.05.2013 2.601 0.493
29.05.2012 1.89 0.25
28.06.2011 1.46 0.048

Акции с дивиденти - ATER

Текущата цена на акциите на Адванс Терафонд може да се види в платформата BG Trader на БенчМарк. Информация за платформата ще намерите по-долу в статията.
Българска фондова борса АД оперира борсата за ценни книжа в София. Като дружество с над 50% държавно участие борсовият ни оператор е длъжен да разпределя 50% от печалбата си като дивидент. Последният дивидент на дружеството е гласуван през юли 2022 г. Той е в размер на 0.48 лв. на акция, което спрямо цена от 10.80 лв. в този момент е донесло доходност от около 4.4%.
Дата на дивидент Цена на акция (лв.) Брутен дивидент (лв.)
12.07.2022 10.80 0.4826
22.10.2021 9.20 0.55
06.07.2021 6.25 0.08
11.08.2020 4.50 0.03
28.06.2019 5.25 0.0316
28.06.2018 5.90 0.0157
19.04.2017 2.92 0.0048
13.06.2014 4.15 0.1121
21.05.2013 2.70 0.0733
02.07.2012 2.69 0.0477

Акции с дивиденти - BSE

Текущата цена на акциите на Българска фондова борса може да се види в платформата BG Trader на БенчМарк. Информация за платформата ще намерите по-долу в статията.
Производителят на стоманени панелни радиатори Корадо-България АД е една от малкото компании на БФБ, която тенденциозно повишава дивидентите си през последните години. Последният дивидент на дружеството е гласуван през май 2022 г. Той е в размер на 0.19 лв. на акция, което спрямо цена от 7.2 лв. в този момент е донесло доходност от около 2.6%.
Дата на дивидент Цена на акция (лв.) Брутен дивидент (лв.)
30.05.2022 7.20 0.19
27.09.2021 8.50 0.10
31.05.2021 7.60 0.19
28.09.2020 5.50 0.10
01.06.2020 5.65 0.19
30.09.2019 6.60 0.10
27.05.2019 7.10 0.19
12.11.2018 7.25 0.10
04.06.2018 7.60 0.26
02.06.2017 8.899 0.26
30.05.2016 5.00 0.18
25.05.2015 3.00 0.12

Акции с дивиденти - KBG

Текущата цена на Корадо-България може да се види в платформата BG Trader на БенчМарк. Информация за платформата ще намерите по-долу в статията.
М+С Хидравлик АД е водещ производител на мотори, сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари за тях. Компанията държи значителен дял от световния пазар на хидравлични мотори. През последните години изплащаните дивиденти от акции традиционно се увеличават. Последният дивидент на дружеството е гласуван през май 2022 г. Той е в размер на 0.35 лв. на акция, което спрямо цена от 9.1 лв. в този момент е донесло доходност от около 3.8%.
Дата на дивидент Цена на акция (лв.) Брутен дивидент (лв.)
31.05.2022 9.10 0.35
28.05.2021 7.70 0.30
29.05.2020 5.85 0.26
27.05.2019 7.80 0.30
29.05.2018 7.85 0.295
30.05.2017 7.953 0.26
07.06.2016 5.09 0.22
08.06.2015 5.35 0.22
28.05.2014 15.85 0.55
04.09.2013 9.28 0.60
13.06.2012 6.699 0.40
08.06.2011 7.39 0.20

Акции с дивиденти - MSH

Текущата цена на М+С Хидравлик може да се види в платформата BG Trader на БенчМарк. Информация за платформата ще намерите по-долу в статията.
Монбат АД е водещ производител на акумулатори и оборудване за изработване на акумулатори. Монбат осъществява дейността си в два основни бизнес сегмента – оловно-кисели батерии и литиево-йонни клетки и системи с висока мощност. Последният дивидент на дружеството е гласуван през юни 2022 г. Той е в размер на 0.14 лв. на акция, което спрямо цена от 5.6 лв. в този момент е донесло доходност от  около 2.5%.
Дата на дивидент Цена на акция (лв.) Брутен дивидент (лв.)
24.06.2022 5.60 0.141
22.06.2021 6.10 0.179
10.07.2019 6.85 0.102
05.07.2018 8.40 0.192
06.07.2017 11.87 0.282
07.07.2016 7.46 0.28
07.07.2015 8.20 0.15
10.07.2014 8.885 0.23
08.07.2013 6.70 0.210
05.07.2012 4.12 0.172
07.07.2011 6.80 0.175

Акции с дивиденти - MONB

Текущата цена на Монбат може да се види в платформата BG Trader на БенчМарк. Информация за платформата ще намерите по-долу в статията.
Основните активи на дружеството със специална инвестиционна цел са двете офис сгради на Софарма Бизнес Тауърс в София. Софарма имоти разпределя поне 90% от резултатите си под формата на дивидент, спрямо предвиденото в закона за АДСИЦ. Последният дивидент на дружеството е гласуван през юни 2022 г. Той е в размер на 0.16 лв. на акция, което спрямо цена от 8.2 лв. в този момент е донесло доходност от около 2%.
Дата на дивидент Цена на акция (лв.) Брутен дивидент (лв.)
28.06.2022 8.20 0.166
06.07.2021 5.60 0.164
26.06.2020 5.90 0.284
21.06.2019 6.55 0.268
03.07.2018 6.50 0.272
15.06.2017 6.70 0.286
28.06.2016 4.955 0.297
09.06.2015 4.065 0.269
03.06.2014 3.17 0.222
03.07.2013 2.799 0.429
10.07.2012 2.425 0.059

Акции с дивиденти - SFI

Текущата цена на Софарма имоти може да се види в платформата BG Trader на БенчМарк. Информация за платформата ще намерите по-долу в статията.
Спиди АД е водеща куриерска компания в България. Спиди притежава логистична мрежа от над 450 офиса и автомата и над 1000 транспортни средства. В устава на куриерската компанията е заложено, че ще разпределя 50% от печалбата си като дивидент. Последният дивидент на дружеството е гласуван през юли 2022 г. Той е в размер на 4 лв. на акция, което спрямо цена от 115 лв. в този момент е донесло доходност от около 3.4%.
Дата на дивидент Цена на акция (лв.) Брутен дивидент (лв.)
07.07.2022 115.00 4.00
29.09.2021 104.00 5.25
02.07.2020 53.00 2.00
27.06.2019 51.50 1.40
06.07.2018 40.80 1.20
05.07.2017 47.30 1.13
24.06.2016 36.50 1.13
12.06.2015 32.51 1.05
26.05.2014 25.00 1.00
29.05.2013 53.40 2.98

Акции с дивиденти - SPDY

Текущата цена на Спиди може да се види в платформата BG Trader на БенчМарк. Информация за платформата ще намерите по-долу в статията.
Дружеството е сред първите регистрирани АДСИЦ в България. Инвестира основно в бизнес имоти, които формират 77% от портфейла на дружеството. Но също и в търговски площи и ваканционни имоти. Основните активи са Сграда 1 в Бизнес Парк София, Офис сграда Камбаните и новият проект за Офис сграда в София Тех Парк. Последният дивидент на дружеството е гласуван през юли 2022 г. Той е в размер на 0.04 лв. на акция, което спрямо цена от 2.5 лв. в този момент е донесло доходност от около 1.9%.
Дата на дивидент Цена на акция (лв.) Брутен дивидент (лв.)
12.07.2022 2.50 0.0483
12.07.2021 2.21 0.0831
08.10.2020 1.74 0.1242
15.07.2019 2.12 0.0996
02.07.2018 1.90 0.0341
08.06.2017 2.25 0.0738
23.08.2016 1.96 0.0798
10.06.2014 0.593 0.024
25.07.2013 0.609 0.0648
18.06.2012 0.695 0.2129

Акции с дивиденти - BREF

Текущата цена на Фонд за недвижими имоти България може да се види в платформата BG Trader на БенчМарк. Информация за платформата ще намерите по-долу в статията.
Дата на дивидент Цена на акция (лв.) Брутен дивидент (лв.)
23.05.2022 7.00 0.310
25.05.2021 2.21 0.260
26.05.2020 3.80 0.210
23.05.2019 5.00 0.260
27.06.2018 5.20 0.220
26.05.2017 5.402 0.180
24.06.2016 3.35 0.20
17.06.2015 3.444 0.160
16.06.2014 17.70 0.350
17.06.2013 8.30 0.250
Хидравлични елементи и системи АД е водещ производител на бутални, телескопични и плунжерни хидравлични цилиндри в Източна Европа. Последният дивидент на дружеството е гласуван през май 2022 г. Той е в размер на 0.31 лв. на акция, което спрямо цена от 7 лв. в този момент е донесло доходност от около 4.4%.

Акции с дивиденти - HES

Текущата цена на Хидравлични елементи и системи може да се види в платформата BG Trader на БенчМарк. Информация за платформата ще намерите по-долу в статията.

Как да изберем акции с дивиденти?

Когато избираме, в кои акции с дивиденти да инвестираме, има три неща, които са най-важни:

  • Първото е да има редовно изплащане на дивиденти през последните поне 10 години, за да считаме, че компанията е стабилна в изплащането на дивидент. Колкото по-гоям е периодът, толкова по-добре.

  • Второто е растеж на дивидента. Добре е, когато размерът на дивидента се покачва през годините и не се колебае в широки граници.

  • Третото е доходността от дивидента да е по-висока от тази на банковите депозити, тъй като депозитите се считат за безрискови. Универсалното правило е дивидентът да е поне 2% повече от средния процент по банковите депозити.

Стабилност на компанията

Освен самото изплащане на дивиденти, трябва да се оцени и дали компанията е в добро здраве. Това може да се измери, като се проследи, дали през последните 10 години има последователно покачване на чистата печалба и собствения капитал. Тази статистика е надежден измерител за това, дали бизнесът прави пари, тъй като искаме да инвестираме в бизнес със стабилни и растящи печалби.

Също така е важно нивото на задлъжнялост на компанията да е ниско. Дългът е добре да е максимум 50% от собствения капитал в последния финансов отчет.

Горната информация може да се намери във финансовите отчети на компаниите. Те са публикувани в сайтовете на Българска фондова борса, търговския регистър, на самите дружества и други специализирани финансови сайтове. Достатъчно е само да се потърси в интернет. На пръв поглед може да изглежда сложно, но не е. Ако имате нужда от съдействие, ни потърсете. БенчМарк ще Ви консултира безплатно за инвестирането в акции.

Диверсификация

Ако има универсално правило за защита на инвестициите, то е да се инвестира в различни акции с дивиденти. Това е най-ефективният начин за разпределяне и ограничаване на риска. Инвестициите в една акция не трябва да надвишават 10-15% от общата сума за инвестиране.

Данък върху дивиденти от акции

Доходите от дивиденти са облагаем доход, който подлежи на облагане с данък. Данъчната ставка е 5% (чл.46, ал.3 от ЗДДФЛ) и се удържа автоматично при изплащане на дивидент. Тоест, сумата, която се получава при изплащане на дивиденти, е вече обложена с данък.

Търговия с акции в БенчМарк

Изброените по-горе акции се предлагат за търговия в платформата BG Trader на БенчМарк. Тя дава достъп до 400 акции на български дружества и още над 200 акции на световни компании като Amazon, Apple, Coca-Cola, Microsoft, Pfizer, Tesla, Visa и много други. При изплащане на дивиденти парите се получават с удържан данък директно в търговската сметка на клиента.

Може да тествате търговията с акции безплатно, като регистрирате демо сметка. Демо сметката е подходяща за начинаещи. Парите в нея са виртуални. Всичко друго в демо сметката отговаря на търговията в реални пазарни условия.

БенчМарк ще Ви консултира безплатно за инвестирането в акции. Може да ни потърсите денонощно (от понеделник до петък) на телефон 02 962 57 95, за да отговорим на всички Ваши въпроси и да намерим заедно най-добрия вариант за Вашите инвестиции.

Заяви консултация

 
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

Безплатна демо сметка
Търгувайте

Валути, акции, стоки, индекси, криптовалути

Безплатна демо сметка