Изпълнение на сделки

БенчМарк Финанс изпълнява клиентските заявки за поръчки в платформата Trader по модел текуща цена Купува и текуща цена Продава (Order Driven Model). Това се отнася за следните финансови инструменти: спот валути, валутни форуърди и CFD върху индекси, стоки, лихвени проценти и облигации. Единствено валутните опции се търгуват на принципа "Получаваш това, което виждаш" (Quote Driven Model).


Какво представлява моделът на изпълнение по текуща цена Купува и текуща цена Продава? (Order Driven Model)

Този модел осигурява изпълнима цена, предоставена на клиентите  в платформата Trader, която се основава върху наличната собствена ликвидност на нашите партньори от Saxo Bank, в допълнение към ликвидността на базата на директния достъп до пазара (Direct Market Access), предоставена от междубанковия пазар. По този начин на крайните клиенти се предоставя по-голям контрол върху начина, по който тяхната поръчка бива подадена. Чрез определен от потребителя толеранс на цената, се открива потенциална възможност клиентът да спечели от подобрението на цената. Като резултат от модела на изпълнение на поръчките по текуща цена Купува и текуща цена Продава, могат да настъпят частични изпълнения, но при нормални пазарни условия, една пазарна IOC (Immediate-or-Cancel) поръчка ще бъде изпълнена моментално.

Повече информация за използването на бързи поръчки при новия начин на търгуване, можете да откриете в следното PDF ръководство:

Бърза поръчка в Trader


Какво представлява моделът „Получаваш това, което виждаш“ ? (Quote Driven Model)

Този модел осигурява изпълнима цена на целия обем на поръчката (зелената цена за търговия, която гарантира изпълнение на целия обем точно на посочената цена). При този модел съществува възможност при високо волатилен пазар изпълнението на сделки да бъде ограничено или забавено.


Защо БенчМарк Финанс премина към изпълнението на сделки по текуща цена Купува и текуща цена Продава в Trader? (Order Driven Model)

  • За да има по-голяма прозрачност в начина, по който БенчМарк Финанс управлява клиентските поръчки, използвайки най-добрите практики на изпълнение. Ранното въвеждане на регулаторни изисквания (MIFID II Best Execution Policy/ Политика за най-добро изпълнение) и бъдещото представяне на FX Global Code са главните движещи сили в това да се установим като доставчика на валути и CFD инструменти за търговия с най-голяма прозрачност и отговорност;
  • За да разширим обхвата на валутната ликвидност, която е на разположение на клиентите ни, ние и нашите партньори работим върху подобряването на скоростта и качеството на изпълнение на сделките;
  • За да създадем по-лесни възможности за кръстосани продажби чрез синхронизирането на спот валути, форуърдите и CFD върху индекси, стоки, лихвени проценти и облигации с методите за изпълнение на поръчките на останалите видове активи;
  • За да подобрим функционалността на валутните продукти, чрез въвеждането на частични изпълнения, толеранси на цената, определяни от самите клиенти и изпълнения на по-добри цени.


Повече информация за изпълнението на поръчки в Trader можете да откриете в следното PDF ръководство:

Ръководство за видовете поръчки