Индекси

Комисиони и други такси НЕ, само спред
Минимален обем за търговия от 0.1 индекса (0.1 лот)
Марджин изискване Различно за всеки индекс
Дълги и къси позиции в индекси ДА
Автоматично изпълнение ДА
Насрещни позиции без марджин ДА
Търговия с експертни системи ДА, без ограничение