Индекси

Таблицата показва условията за търговия с индекси в платформите MetaTrader 4 и 5:

Код в MetaTrader Борсов индекс Спред  Минимален обем Марджин
         EUR USD 
US30 US 30 Wall Street 1.2 пункта* 0.1 индекса  30 36
SPX500 S&P 500 0.5 пункта 1 индекс 32 40
NAS100 US Tech 100 NAS 1.2 пункта 0.1 индекса   8 10
UK100 UK 100 1.2 пункта 0.1 индекса   24 28
GER30 Germany 30 1.3 пункта 0.1 индекса   24 28
FRA40 France 40 1.2 пункта 0.1 индекса  20 24
ESP35 Spain 35 30 пункта 0.1 индекса   27 33 
EUSTX50 EU Stocks 50 2.2 пункта 0.1 индекса   16 20
HKG33 Hong Kong 33 8 пункта 1 индекс 10% 10%
JPN225 Nikkei 225 10 пункта 10 индекса 24 28
AUS200 Australia 200 2 пункта 0.1 индекса 19 23

*Стандартен спред по време на сесията в САЩ.

За борсовите индекси с минимален обем от 0.1 индекса това е еквивалентно на сделка от 0.1 лота. За SPX500 и HKG33 минималният обем е 1 индекс, което е еквивалентно на сделка от 1 лот. За JPN225 минималният обем е 10 индекса, което е еквивалентно на 10 лота.

Посочените в таблицата марджини отговарят на минималните обеми за търговия.

Посочените спредове и марджин изисквания са целеви и подлежат на промяна в зависимост от пазарните условия.

Часове на търговия

Код Работно време Прекъсване
US30 Пон 01:00 - Пет 23:00 всеки ден от 23:00 до 01:00
SPX500 Пон 01:00 - Пет 23:00 всеки ден от 23:00 до 01:00
NAS100 Пон 01:00 - Пет 23:00 всеки ден от 23:00 до 01:00
UK100 Пон - Пет  09:00 - 22:55 (Пет 22:45)* няма
GER30 Пон - Пет  09:00 - 22:55 (Пет 22:45)* няма
FRA40 Пон - Пет  09:00 - 22:55 (Пет 22:45)* няма
ESP35 Пон - Пет  09:00 - 21:00 няма
EUSTX50 Пон - Пет  09:00 - 22:55 (Пет 22:45)* няма
HKG33 Пон - Пет  03:15 - 10:15 всеки ден от 06:00 - 07:00
JPN225 Пон - Пет  02:00 - 23:15 няма
AUS200 Пон - Пет  02:50 - 23:55 (Пет 23:45)* всеки ден от 09:30 - 10:10 

* Индексите UK100, GER30, FRA40, както и EUSTX50, ежедневно се търгуват до 22:55 часа, с изключение на петъчните дни, когато търговията приключва в 22:45 часа.

Лихви при договори за разлика върху кешови индекси

При отваряне и затваряне на позиция в рамките на деня, в работното време на съответния индекс, тя не подлежи на олихвявания. Върху позициите в индекси, оставени отворени за следващ работен ден, се начислява лихва, в зависимост от посоката на позицията:

  • При дълга позиция се дължи лихва, определена на база LIBOR плюс около 3% за валутата, в която се търгува индексът;
  • При къса позиция се получава/дължи* лихва, определена на база LIBOR около минус 2% за валутата, в която се търгува индексът.

*В условията на ниски лихвени проценти лихвата по къси позиции може да бъде и отрицателна, като това ще зависи от текущото ниво на LIBOR.

Пример: При къса позиция в евров индекс и ниво на LIBOR в евро от минус 0.41%, това означава, че по позицията ще бъде начислена отрицателна лихва в размер на минус 2.41%.

Дивиденти при договори за разлика върху кешови индекси

Дивиденти се изплащат по сметката на клиента за дълги позиции в CFD върху индекси пропорционално на тежестта на акциите, обявили изплащане на дивидент в съвкупния индекс. Дивидентите се изплащат, намалени с приложимите съответни такси. За къси позиции в CFD върху индекси се дължи дивидент пропорционално на тежестта на съответните акции в съвкупния индекс. В платформата MetaTrader дивидентните корекции се начисляват заедно с дължимите лихви в поле Суап. 

Проверка на приложимите за деня дивиденти и лихви (суап числа)

Приложимите дневни лихви (суап числа) за дълги и за къси позиции в индекси могат да бъдат проверени на този линк.

Важно: Суап числата, които ще се приложат за текущия работен ден, се обновяват в калкулатора след 19:00 ч. българско време.

Лихвите се начисляват в началото на следващия работен ден (00:00 часа българско време). При отваряне и затваряне на позиция в рамките на работния ден тя не подлежи на суапиране.

Сайтът използва бисквитки. Научете повече. OK