Комисиони и такси

Акции и Борсови фондове (ETF)

САЩ

ФИКСИРАНА КОМИСИОНА МИНИМАЛНА КОМИСИОНА МАКСИМАЛНА КОМИСИОНА
USD 0.01 на акция USD 2.00 на сделка 2% от стойността на сделката

Пример:
100 акции по цена от USD 25 на акция = комисиона от USD 2.00
1,000 акции по цена от USD 25 на акция = комисиона от USD 10.00
1,000 акции по цена от USD 0.25 на акция = комисиона от USD 2.50

Информация за всички такси и комисиони за търговия с Акции и Борсови фондове от Америка, Европа, Азиатско-тихоокеански регион ще намерите в следния pdf документ . Повече информация за предлаганите Акции и Борсови фондове в платформата на InteractiveBrokers може да намерите на този линк.

Договори за разлика (CFD)

В следния pdf документ може да намерите таксите и комисионите за търговия с Договори за разлика (CFD). Повече информация за предлаганите Договори за разлика в платформата на InteractiveBrokers може да намерите на този линк.

Фючърси

В следния pdf документ може да намерите таксите и комисионите за търговия с Фючърси. Повече информация за предлаганите Фючърси в платформата на InteractiveBrokers може да намерите на този линк.

Опции

В следния pdf документ може да намерите таксите и комисионите за търговия с Опции. Повече информация за предлаганите Опции в платформата на InteractiveBrokers може да намерите на този линк.

Работно време на борсите

На следния линк може да видите повече информация за съответните борси, като например работно време, видове финансови инструменти, които се търгуват, изписване (абревиатура) на съответната борса в платформата.