Метали

БенчМарк предлага търговия със злато, сребро, платина, паладий и мед при ниски марджин изисквания, тесни спредове и без комисиони.

Платформите MetaTrader 4 и 5 предоставят възможност за спот търговия с ценни метали.

Спред от $0.40 при търговия със злато
Минимален обем за търговия от 1 тройунция (1 лот)
Марджин изискване от 22 USD за лот
Комисиони и други такси НЕ
Автоматично изпълнение ДА
Насрещни позиции без марджин ДА
Ограничения при стоп/лимит Без ограничение
Търговия с експертни системи ДА, без ограничение