Петрол

Спред от $0.05 при търговия с петрол и $0.01 при търговия с газ
Минимален обем за търговия 10 барела петрол и 100 Btu газ (1 лот)
Марджин изискване от $4 за лот
Комисиони и други такси НЕ
Автоматично изпълнение ДА
Насрещни позиции без марджин ДА
Ограничения при стоп/лимит Без ограничение
Търговия с експертни системи ДА, без ограничение