Пренос на позиция

Непадежиращ петрол (спот петрол)

Петролът, търгуван на базата на фючърсни контракти или CFD върху конкретен фючърс, създава неудобства при дългосрочните трейдъри, тъй като падежира ежемесечно, което налага нуждата от постоянно ролване към следващ контракт. Спот петролът е инструмент, който не падежира, което го прави подходящ за трейдъри, които не желаят да ролват позициите си всеки месец. Цената на спот петрола се базира на претеглената цена между текущия фронт фючърсен контракт и фючърсния контракт за следващия месец. Използването на този метод на ценообразуване дава следните предимства на трейдърите:

  1. Намаляване на волатилността в цената, когато фронт контрактът наближи падеж, тъй като често падежиращият контракт е много слабо ликвиден в последните си дни на търговия;
  2. Инвеститорите могат да пренасят позициите си от текущия месец към следващия, без да се налага да затварят позицията си.

Суапиране на непадежиращ петрол

Тъй като непадежиращият петрол (спот петролът) е инструмент, който се търгува на марджин и не падежира, той подлежи на суапиране при пренос на позиция за следващ ден. Размерът на суапа се базира на лихвата за дните, в които позицията е задържана и надбавка, в която са разпределени разходите за прехвърляне на позицията между различните фючърсни контракти при тяхното изтичане.

Позиции, закрити преди 17:00 часа нюйоркско време (24:00 българско време), не подлежат на суапиране.

Точния размер на приложимия суап можете да намерите в платформите MetaTrader 4 и MetaTrader 5. За да направите това, натиснете с десен бутон на мишката в прозорец Състояние на пазара. От появилото се меню можете да изберете Символи (за платформата MetaTrader 4, след като посочите желания метал, трябва да натиснете бутон Настройки). Имайте предвид, че суап числата са посочени във валутата на сметката за 1 лот.