Професионални анализи от Trading Central

Достъп до Trading Central


Вземете предимство в търговията на финансовите пазари с професионалните технически анализи от Trading Central - специализирана компания с над 20-годишен опит в изготвянето на пазарни анализи за финансовите пазари. Ако имате определен баланс по сметката за търговия, можете да получите безплатен достъп до ежедневните коментари, анализи и търговски идеи от Trading Central за инструменти в платформата MetaTrader.


Предимства на Trading Central

Trading Central базират своите анализи на финансовите пазари върху методология, която включва технически и математически модели, които са тествани и развивани през годините. Чрез анализите на Trading Central получавате:

  • Стратегии за търговия, покриващи инструменти в платформата MetaTrader;
  • Актуални краткосрочни и дългосрочни анализи по всяко време на денонощието;
  • Ключови технически нива на съпротива и подкрепа, предложения за стоп и лимит поръчки.

Заявете достъп до анализите

Безплатен достъп до анализите могат да получат всички реални клиенти на платформата MetaTrader с над определен баланс по сметката за търговия. За повече информация влезте в клиентската част.

Ако сте клиент на платформата MetaTrader, е необходимо да влезете в меню Trading Central в клиентската част.

Ако не сте клиент на платформата MetaTrader, е необходимо да откриете сметка и да депозирате средства.


Видео ръководства на английски език за работа с Trading CentralНагради и сертификати на Trading Central*БенчМарк не носи отговорност за точността, надеждността или резултатите от търговията, получени въз основа на анализите от Trading Central. Представената от Trading Central информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия от името на БенчМарк или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.