Фючърси

Фючърсът е стандартизиран контракт, който се търгува на централизиран, регулиран пазар и дава възможност както за спекулативна търговия, така и за хеджиране на риск от дейност, свързана с базовия актив на контракта. Фючърсните контракти са стандартизирани според качеството, количеството, времето за доставка и местоположението. 

Платформата Trader предоставя възможност за търговия с фючърси.

         

Фючърси

 Описание:

 •  Онлайн търговия с близо 500 фючърсни контракта чрез нашите платформи за търговия
 •  Конкурентни комисиони, базирани на месечния обем търговия
 •  Директна онлайн търговия с фючърси върху:
   - злато, сребро и други ценни метали
   - петрол, газ и други енергийни контракти
   - борсови индекси
   - краткосрочни лихвени проценти
   - валутни двойки
   - облигации
 • Прозрачност и подробно описание на всички характеристики и часове за търговия с богатия набор от близо 500 фючърсни контракти, търгувани на основни световни борсови центрове

Повече информация