Често задавани въпроси

За всякакви други въпроси не се колебайте да ни потърсите на телефон 02 962 57 95 или в нашия онлайн чат.

В платформата на InteractiveBrokers търгувате с борсови акции, върху които придобивате реална собственост. Да, ще получите дивиденти на база на притежаваните от Вас акции, ако компания е обявила изплащане на дивидент и сте купили акциите преди така наречената "екс-дивидент" дата.

И чрез двете платформи може да търгувате акции, борсови фондове, фючърси, но основната разлика е значително по-ниските комисиони в платформата на InteractiveBrokers, както и по-голямото разнообразие от финансови инструменти.

Платформата на InteractiveBrokers дава изключително добра възможност за търговия с Криптовалути - без риск от кражба и специално съхранение на криптовалутите, при изключително ниски комисиони и без лихви (суап) за дългосрочни позиции в крипто. В платформата се предлагат за търговия акции върху Борсови фондове (ETF), които инвестират в криптовалути. Инвестицията в акции от тези фондове е на практика равностойна на покупка на реални криптовалути, тъй като промяна в цената на акциите съответства на промяната при реалните криптовалути.

Когато откривате сметка в InteractivBrokers може да изберете, дали да откриете "Кеш сметка" или "Марджин сметка". За да търгувате с Борсови фондове върху Криптовалути, Ви е необходима "Марджин сметка" и баланс по сметката от минимум 2000 евро. Ако вече имате "Кеш сметка" и желаете да преминете към "Марджин сметка", моля свържете се с нас.

Няма изискване за минимален депозит за откриване на класическа "Кеш сметка" в InteractiveBrokers. Изисква се минимум от 2000 евро, в случай че желаете да откриете "Марджин сметка". Чрез "Марджин сметка" може търгувате с Борсови фондове върху Криптовалути, може да търгувате с реални акции на марджин или може да продавате реални акции, без да ги притежавате (реализиране на печалби от спад в цената).

Когато откривате сметка в InteractivBrokers може да изберете, дали да откриете "Кеш сметка" или "Марджин сметка". За да продавате акции, Ви е необходима "Марджин сметка" и баланс по сметката от минимум 2000 евро. При продажба на акции без те да се притежават, се печели при спад в цената на акциите. Ако вече имате "Кеш сметка" и желаете да преминете към "Марджин сметка", моля свържете се с нас.