Facebook Pixel

Криптовалути

Можете да търгувате най-популярните криптовалути - Биткойн, Етер, Рипъл, Лайткойн и Биткойн Кеш при отлични условия.

Договорите за разлика (CFD) ви предоставят възможност за реализиране на резултат както при поскъпване на криптовалутите (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби). Търговията на марджин ви позволява да мултиплицирате експозициите си в криптовалути до 10 пъти.

Търговия с криптовалути се предлага в платформата MetaTrader 5. БенчМарк ви предоставя възможност за търговия с криптовалути без комисиони. Колоната Марджин Pro в таблицата показва марджинът, който се прилага за професионални клиенти. Посочените стойности в колона Спред са целеви и могат да се изменят в зависимост от пазарните условия.

Код Обем в 1 лот Макс. обем Спред Марджин Pro
Марджин
BTCUSD (Bitcoin) 1 Bitcoin 2 Bitcoins 40 USD 10% 50%
ETHUSD (Ether) 1 Ether 25 Ether 5 USD 10% 50%
LTCUSD (Litecoin) 1 Litecoin 25 Litecoin 2 USD 10% 50%
XRPUSD (Ripple) 1 Ripple 10 000 Ripple 0.013 USD 10% 50%
BCHUSD (Bitcoin cash) 1 Bitcoin cash 25 Bitcoin cash 7 USD 10% 50%

При хеджиране на позиции в криптовалути се прилага пълният размер на марджина както за дългите, така и за късите позиции.

Работно време

Търговия с криптовалути се извърша от 00:00 ч. българско време в понеделник до 23:59 ч. в петък.

Лихви при търговия

При задържане на отворена позиция в CFD върху криптовалути за следващ работен ден се прилага лихвен суап, който може да бъде както положително, така и отрицателно число. Лихвеният суап зависи от това дали позицията е за покупка (дълга позиция) или за продажба (къса позиция). За дълга позиция суапът за BTC, ETH, LTC и XRP е отрицателен и неговият размер е -10% на годишна база, а за BCH суапът е -20% на годишна база. За къса позиция суапът е положителен и неговият размер е +5% на годишна база. Суапът се начислява всеки ден, като дневното начисляване се извършва на база на цената в края на деня (00:00 часа българско време), която се умножава по съответния процент в зависимост от това дали позицията е дълга или къса.

Пример за изчисляване на лихвен суап върху криптовалути:

  • Дълга позиция (покупка) от 1 биткойн е задържана за следващ работен ден. Цената на биткойн в края на деня е 8000 USD. Дневният суап, който ще бъде удържан от сметката, е (8000x10%)/360=2.22 USD.
  • Къса позиция (продажба) от 1 биткойн е задържана за следващ работен ден. Цената на биткойн в края на деня е 8000 USD. Дневният суап, който ще бъде получен по сметката, е (8000x5%)/360=1.11 USD.

Предупреждение за риск

Важно: Търговията с договори за разлика (CFD) върху криптовалути е изключително рискова, силно спекулативна и съществува опасност от загуба на част или на целия инвестиран капитал. Този продукт е деривативен и се търгува на нерегулиран пазар, поради което е изложен на всички рискове, относими към деривативните продукти, и на всички рискове, свързани с базовия актив и движенията на неговата цена. Клиентите следва да са наясно, че поради силна пазарна волатилност, липса на ликвидност и разширяване на спредовете може да се получи изпълнение на поръчка на различна от зададената от клиента цена. Също така е възможно да се случат обстоятелства, вследствие на които да последва спиране на предоставянето на котировки, липса на възможност за затваряне на позиции, липса на възможност за отваряне на нови позиции, закриване на всички отворени позиции на клиентите, без предизвестие, по цени, определени от БенчМарк Финанс.

Безплатна демо сметка
Търгувайте

Валути, акции, стоки, индекси и криптовалути

Безплатна демо сметка
adwise