Фючърси

Фючърсите са борсово търгуван финансов инструмент. Сделката с фючърс означава, че се определя бъдеща дата за закупуване/продаване на даден базов актив по определена в настоящето цена. Базовият актив може да бъде земеделска стока, енергийна суровина, метал, борсов индекс, криптовалута и други. Фючърсите се използват както за хеджиране, така и за спекулиране.

Финансовите пазари предлагат различни начини за търговия с цените на едни и същи активи. Така например златото може да се търгува чрез фючърси, чрез борсови фондове или чрез CFD. Това важи и за други финансови инструменти като петрол, биткойн, борсови индекси и т.н.

Без значение от вида на финансовия инструмент, целта на търговията е винаги една и съща - да се спечели от промяната на цената. С други думи, участниците на пазара се стремят да купуват евтино и да продават скъпо, за да реализират положителен резултат.

Какво да изберем - фючърс или CFD

Ако ще търгувате със злато, петрол, борсов индекс или независимо какъв друг актив, трябва да изберете, дали ще търгувате този актив като фючърс, борсов фонд или CFD. Най-практичното правило, което може да се запомни, е, че:

    • Когато се търгува дългосрочно, е по-добре да се избират борсовите фондове;
    • Когато се търгува краткосрочно с големи обеми, е по-добре се избират фючърси;
    • Когато се търгува краткосрочно с по-малки обеми, е по-добре да се избере CFD.

Знаете ли, че можете да тествате търговията със злато, сребро, петрол, газ, борсови индекси и криптовалути като CFD без риск от загуба на реални средства. Регистрирайте безплатна демо сметка.

ОТВОРЕТЕ ДЕМО СМЕТКА
С ВИРТУАЛНИ $10 000

Условия за търговия с фючърси

В платформата Saxo Trader се предлагат над 300 фючърсни контракта.

Валута на контракта   Обем на търговия: брой контракти/месец
  1-250  251-1 000   1 001 - 5 000
EUR EUR 6.00 EUR 3.00 EUR 1.50
GBP GBP 5.00 GBP 2.50 GBP 1.25
USD USD 6.00 USD 3.00 USD 1.50
CHF CHF 8.00 CHF 4.00 CHF 2.00
HKD HKD 45 HKD 30 HKD 20
HKD (Mini) HKD 30 HKD 25 HKD 20

Минималната комисиона е съответно USD 10, EUR 10, GBP 8 или CHF 11. Смяната на ценовите категории влиза в действие от началото на следващия месец, като не могат да бъдат връщани вече платени комисиони.

Сделките с фючърси може да бъдат приключени с реална доставка на базовия актив или чрез паричен сетълмент. В платформите за търговия не се предлага приключване на сделка с реална доставка.

Списък с фючърси

На следния линк ще намерите списък на предлаганите борси и фючърси.

Първоначален и поддържащ марджин

Фючърсите се търгуват на марджин (ливъридж). Това означава, че за сключване на сделка клиентът не трябва да притежава цялата сума, необходима за покупката или продажбата на базовия актив, а само част от нея. Тази сума се нарича марджин. Минималните марджин изисквания за търговия с фючърси се определят от съответната борса.

Първоначалният марджин е гаранционната сума, която трябва да е разполагаема в клиентската сметка, за да се гарантира отварянето на позиция в съответния фючърсен контракт. След откриването на позицията влиза в сила поддържащият марджин, който представлява гаранционна сума, която трябва да бъде разполагаема по сметката, за да се гарантира поддържането на отворената позиция. Ако средствата в клиентската сметка се понижат под размера на сумата за поддържащ марджин, клиентът се уведомява за това в платформата (margin call). Ако средствата в сметката продължат да се понижават, може да се стигне до автоматично затваряне на позициите (stop out).

Падеж на контрактите

При падеж на фючърс не се извършва физическа доставка на базовия актив. Затова позицията трябва да бъде затворена най-късно в деня на падежа или в работния ден преди датата на първо известие.

Позициите ще бъдат затворени служебно, ако клиентът не ги е затворил преди това. Закриването на позициите ще стане при първа възможност, на официалната пазарна цена и всички произтичащи от това разходи ще са за сметка на клиента. Датите на падеж и първо известие могат да бъдат следени в платформата Saxo Trader.

Борсови котировки в реално време

Котировките на фючърсите в платформата се показват с 15-минутно закъснение, което не пречи на сключването на сделки. За котировки в реално време е необходимо да бъде сключен абонамент към съответната борса. Договорите за котировки в реално време се сключват директно от модул "Абонаменти" в платформите.

Такса неактивност

Такса за неактивност в размер на 100 USD или еквивалентната сума във валутата на сметката ще бъде начислена, когато клиентът не е извършвал никакви сделки за период от 6 последователни месеца (180 дни).

Марджин кол

За инструменти, търгувани на марджин, е необходимо да се поддържа минимално ниво на паричните средства по клиентската сметка като гаранция. Ако в резултат на загуби паричните средства намалеят, така че използваният марджин стане поне 75% от паричните средства, клиентът получава съобщение в платформата, уведомяващо го, че паричната гаранция започва да се изчерпва - т.нар. "марджин кол". За да се намали процентът на използвания марджин клиентът може или да довнесе пари или да затвори част от отворените позиции. Когато използваният марджин стане поне 90%, клиентът получава съобщение, че ако загубите се увеличат, позициите могат да бъдат затворени служебно. При 100% използван маржин отворените позиции се затварят автоматично - т.нар. "стоп аут".

Обучителни материали и информация от експерти

Страницата на CME Futures Institute дава достъп до котировки, графики, новини и пазарни коментари от експерти в индустрията. Независимо дали сте начинаещ или опитен трейдър, CME Institute ще Ви помогне да задълбочите познанията си за фючърс пазара.


Важно: информацията за условията за търговия с фючърси в тази страница е ориентировъчна и непълна. Подробна информация за условията, както и за всички разходи за търговия е налична в платформата Saxo Trader, както и на сайта на Saxo Bank.