Метали

БенчМарк предлага търговия с най-популярните благородни и цветни метали като злато, сребро, платина, паладий и мед. Металите се предлагат като договори за разлика (CFD) в платформата MetaTrader при тесен спред купува/продава и без комисиони.

Търговията с метали дава възможност за реализиране на резултат както при поскъпване на цената (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби) и тъй като се търгуват на марджин, могат да се сключват сделки, без да е необходимо да се заплаща цялата стойност на съответния метал.

Спред от $0.30 при търговия със злато
Минимален обем за търговия от 1 тройунция (1 лот)
Марджин изискване от 22 USD за лот
Комисиони и други такси НЕ
Автоматично изпълнение ДА
Насрещни позиции без марджин ДА
Ограничения при стоп/лимит Без ограничение
Търговия с експертни системи ДА, без ограничение