БФБ

БенчМарк предлага търговия с акции, компенсаторни инструменти, права и облигации на пода на Българска Фондова Борса.

На Българска Фондова Борса са листнати акции от над 400 компании, като най-ликвидните и популярните сред тях са включени в състава на трите основни борсови индекса - SOFIX, BGBX40 и BG REIT.

Инвестирайки в български публични компании, вие придобивате собственост върху акциите и всички останали права на акционерите - право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент, право на ликвидационен дял, право на записване на нови акции при увеличаване на капитала на дружеството и др.

Платформата за търговия BG Trader е високо оценена от експерти във финансовата област и се е доказала като водещата платформа за онлайн търговия на Българска Фондова Борса.

Предимства на платформата BG Trader:

  • Моментално обновяване на котировките
  • Подробна пазарна информация за всяка емисия
  • Графики с инструменти за технически анализ
  • Модули за фундаментален анализ
  • Автоматично въвеждане на поръчките
  • Следене в дълбочина на повече от 100 емисии
  • Всички налични функции в XETRA
  • Уеб-базирана версия на платформата, неизискваща инсталация
  • Мобилни версии за телефони и таблети под Android и iOS
  • Управление на няколко сметки чрез Multi-Terminal

Повече информация