CFD върху акции

Търгувайте със CFD върху акции от водещите световни борси при ниски комисиони и марджин изисквания, позволяващи ви ливъридж, започващ от 1 към 10. CFD върху акции позволяват както покупки (дълги позиции), така и продажби (къси позиции). Това дава възможност за печалба от възходящи и от низходящи пазари.

Можете да търгувате CFD върху акции в платформите MetaTrader 4 и 5 и Trader.

Платформа MetaTrader Trader
Минимален обем за търговия от 1 акция (1 лот) от 1 акция
Марджин изискване започващо от 10% започващо от 10%
Комисиона $0.05/акция $0.02/акция
Минимална комисиона Без минимална комисиона от 12 USD / 5 EUR на сделка
Автоматично изпълнение ДА ДА, до определени обеми
Насрещни позиции без марджин ДА ДА
Ограничения при стоп/лимит Без ограничение Без ограничение
Търговия с експертни системи ДА, без ограничение НЕ
Цени в реално време Безплатно Абонамент
 
Избери


Избери