Калкулатори

Суап калкулатор

Отворените позиции в непадежиращите финансови инструменти в платформата MetaTrader подлежат на суапиране, когато останат отворени за следващ работен ден. Лихвеният суап може да бъде както положително, така и отрицателно число. Повече за изчисляването на лихвения суап можете да намерите тук.

Суап калкулаторът изчислява дължимия или полагащия се лихвен суап за позиция, която не e затворена до 24:00 ч. на текущия работен ден.

Параметри
Инструмент:
Обем на позицията (в лотове):
Резултати
Суап дълга позиция : 0
Суап къса позиция : 0


Стойностите за лихвения суап са индикативни и актуални към 14.07.2024 и могат да бъдат променяни в зависимост от условията на пазара. За валутните двойки суапът е в троен размер за позиции, останали отворени от сряда за четвъртък, а за борсови индекси суапът е в троен размер за позиции, останали отворени от петък за понеделник.