MetaTrader 5 Plus

Търговия с криптовалути

Всички клиенти на платформата MetaTrader 5 Plus имат възможност да търгуват с помощта на индикатори, които допълват платформата MetaTrader 5. Те обикновено анализират графиката чрез индивидуална математическа формула и правят изводи от графичната хронология за потенциални движения на графиката.

Индикаторите предоставят търговски сигнали, които да помогнат при анализиране на графиките, разпознаване на трендовете и други.

Предимства на MetaTrader 5 Plus

Всички клиенти на БенчМарк могат да търгуват в MetaTrader 5 Plus. При търговията с индикаторите имате следните ползи:

Безплатна
инсталация

подобряване
на анализа

помагат
при търговията

ефикасно
управление на сметката

Индикатори в MetaTrader 5 Plus

Възползвайте се от най-модерните инструменти и подобрете вашия търговски опит. Ние усъвършенствахме най-популярната платформа за търговия на международните финансови пазари MetaTrader 5, добавяйки редица полезни идикатори.

BenchMark Candle Countdown

Този индикатор показва оставащото време до затваряне на текущата свещ за избраната времева рамка. Той функционира с обратно броене, тоест можете да видите кога ще се премине на следващата свещ.


BenchMark Chart in Chart

Показва графиката на допълнителен символ като отделен прозорец в основната графика и Ви позволява да добавяте няколко копия на индикатора към графиката, за да покажете няколко инструмента - бърз и лесен начин за сравняване на ценови действия между няколко финансови инструмента.


BenchMark Profit Loss

Показва общата печалба/загуба от всички отворени позиции за конкретен инструмент върху графиката на съответния инструмент.


BenchMark Keltner Channel

Индикаторът “Keltner Channel” помага да се установят основните трендове. Основава се на принцип, подобен на Bollinger Bands. Разликата е в това, че вместо стандартни отклонения (Bollinger Bands), тук се използва средният действителен диапазон (АТR). Горната крива се изчислява като плъзгаща се средна плюс средната стойност, за периоди N за АТR, а долната - минус среднaта стойност. Съответно се използват като зони на свръхкупеност и свръхпродаденост, както и съпротива и подкрепа за цената.


BenchMark Position Size Calculator

Калкулаторът за размер на позицията Ви показва с какъв обем в лотове можете да сключите сделка на базата на:

  • Нивата на влизане в позиция и стоп поръчка
  • Риск толеранс
  • Размер на сметката
  • Валута на сметката
  • Стойност на валутата на котировката (когато е различна от валутата на сметката)