MetaTrader 5+

MetaTrader 5+

Подобрете вашата търговия

MetaTrader 5+ е мощен инструмент за анализ на пазарните движения и управление на риска, включващ пакет от усъвършенствани индикатори и експертни системи, който е интегриран в платформата MetaTrader 5 и допълва нейните стандартни функционалности. БенчМарк разработи този продукт, за да улесни своите клиенти в прецизното следене на пазарните движения, намирането на нови възможности и бързото взимане на решения.

Можете да използвате индикаторите и експертните системи, включени в MetaTrader 5+, напълно безплатно както на демо, така и на реална сметка.

Предимства на MetaTrader 5+

Безплатна
инсталация

подобряване
на анализа

прецизно
следене на пазара

улеснено
управление на сметката

Какво включва MetaTrader 5+

MetaTrader 5+ включва специално разработени индикатори и експертни системи за анализ на пазарните движения, управление на риска и прецизно следене на пазара.

BenchMark Position Size Calculator

Калкулаторът за размер на позицията Ви показва с какъв обем в лотове можете да сключите сделка на базата на:

  • Нивата на влизане в позиция и стоп поръчка
  • Риск толеранс
  • Размер на сметката
  • Валута на сметката
  • Стойност на валутата на котировката (когато е различна от валутата на сметката)

BenchMark Chart in Chart

Позволява да извадите графиката на втори финансов инструмент, в отделен и по-малък прозорец, върху графиката на основния инструмент. Можете да отворите няколко такива прозорци на различни инструменти и на различни времеви рамки. Това е удобен начин за сравнение на ценовите движения на два финансови инструмента или за сравнение на движенията на един и същ инструмент, но на различни времеви рамки.


BenchMark Profit Loss

Показва общата печалба/загуба от всички отворени позиции в даден финансов инструмент. BenchMark Profit Loss в полезен, когато имате много отворени позиции в различни инструменти и искате да знаете резултата от отворените позиции в някой от тях.


BenchMark Keltner Channel

Това е индикатор, който помага да се установи посоката на основния ценови тренд. Основава се на принцип, подобен на Bollinger Bands. Разликата е в това, че вместо стандартни отклонения (Bollinger Bands), тук се използва средният действителен диапазон (АТR). Горната крива се изчислява като плъзгаща се средна плюс средната стойност, за периоди N за АТR, а долната - минус среднaта стойност. Съответно се използват като зони на свръхкупеност и свръхпродаденост, както и съпротива и подкрепа за цената.


BenchMark Candle Countdown

Отброява оставащите секунди до затварянето на текущата свещ - отварянето на следващата свещ. Може да се ползва на всички времеви рамки на графиките.

Как се инсталират индикаторите в MetaTrader 5+

За да инсталирате индикаторите е необходимо...