Бързо възстановяване или продължителна рецесия – какво предстои?

Рецесия

09.10.2020

През последните месеци глобалната икономика навлезе в поредния цикъл на несигурност и забавяне, напомняйки за голямата рецесия от 2008 г. Въпросът, който можем да си зададем днес не е, дали ще има икономическа криза, а по-скоро, колко бързо светът ще излезе от нея. Дали възстановяването ще е безболезнено или пък това е само началото на една от най-лошите икономически кризи за последните десетилетия?

В търсене на този отговор аналитичният център Conference Board проведе мащабно изследване, в което включи малко над 600 изпълнителни директори на водещи компании от цял свят. Целта на проучването беше да се установи, какви са очакванията на висшия мениджмънт по отношение на глобалното икономическо здраве и бързината на възстановяване.

Възможните сценарии

В общи линии, имаме 4 възможни сценария, по които икономиката може да се възстанови след понижаване на икономическата активност. Всеки един от тях е обвързан с определен времеви период, който е нужен за пълно възстановяване.

V-образно възстановяване

V-образната форма означава бързо и трайно възстановяване след рязък икономически спад. Поради неговата скорост, това е най-добрият сценарий за излизане от криза. Примери за V-образни възстановявания имаме при следвоенните рецесии от 1920-21 (Първата световна война) и 1953 г. (Корейската война) в САЩ.

U-образно възстановяване

U-образните възстановявания се наблюдават, когато икономиката не може да се оттласне веднага от кризисното дъно, а се движи близо до него за период от няколко поредни тримесечия. Примери за U-образно възстановяване имаме след петролната криза и краха на фондовите пазари от 1973-75 г. и след рецесията от 1990-91 г. в САЩ.

W-образно възстановяване

W-образният модел се наблюдава, когато икономиката преминава от етап на рецесия във фаза на възстановяване и след това обратно попада в нова рецесия. Това е най-коварният модел, тъй като настъпилото кратко възстановяване обикновено подмамва инвеститорите да се върнат на пазарите твърде рано. САЩ преживяват W-образно възстановяване в началото на 80-те години. От януари до юли 1980 г. икономиката навлиза в рецесия, след което започва възстановяване за почти цяла година преди да премине във втора рецесия през 1981 до 1982 г.

L-образно възстановяване

За този модел са характерни постоянно високата безработица, бавната възвръщаемост на инвестиционната активност и бавния темп на икономически растеж. С L-образното възстановяване са свързани едни от най-лошите икономически епизоди в историята, като например Голямата депресия от 30-те години на XX век – най-продължителната и тежка рецесия на миналия век.

*Освен горните модели, има и други, като например К-образното възстановяване. При него различните сектори на икономиката се възстановяват по различно време. В проучването на Conference Board обаче, участват само изброените четири модела.

Какво показва проучването?

Получените отговори по време на изследването варират поради географията, културните различия, състоянието на различните страни и индустрии. Много е вероятно икономиките в различните точки на света да се възстановят с различна скорост и по различно време.

Към днешна дата най-оптимистични са настроенията в Китай. Точно на обратния полюс са тези в Персийския залив, където анкетираните изпълнителни директори са най-песимистични и очакват възстановяване с L-образна форма.

Оптимизмът в Китай се дължи най-вече на реализирания икономически растеж през второто тримесечие на 2020 г. Нещо, което никоя друга от водещите световни икономики не успя да направи до момента. Песимизмът в Персийския залив е резултат от голямото значение, което има производството на петрол в тази географска зона. Забавянето на икономиките в световен мащаб води до по-ниско потребление и търсене на петрол, а оттам и до по-бавно икономическо възстановяване за производителите.

В САЩ и Европа са умерени оптимисти и доминират очакванията за възстановяване с U-образна форма, а на второ място се нарежда L-образният модел.

В Япония настроенията са обърнати, като най-голям дял се пада на L-образното възстановяване, а на второ място се нарежда U-образният модел.

Малко над 20% от анкетираните изпълнителни директори в САЩ и Япония очакват ново рязко понижаване на икономическата активност, т.е. W-образно възстановяване.

Следващата диаграма обобщава данните от изследването във всеки от регионите. Броят „N“ отговаря на броя анкетирани изпълнителни директори:

рецесия
Източник: The Conference Board

Какво можем да очакваме?

Темпът на икономическо възстановяване зависи в най-голяма степен от скоростта и мащаба на разпространение на коронавируса през следващите месеци. Към момента знаем твърде малко за вируса и светът не е толкова близо до масово производство на ваксина или лекарство, въпреки обнадеждаващите сигнали от Китай, САЩ и Великобритания.

В случай че има скорошен пробив обаче, икономиките ще разхлабят хватката на противоепидемичните мерките. Това ще има положителен икономически ефект и дори е възможно да видим V-образно възстановяване.

Най-лошият сценарий включва комбинация от мащабна втора вълна на вируса и забавяне в разработките на фармацевтичните компании. Това има силата да отключи L или W-образно възстановяване.

 
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

СПОДЕЛЕТЕ: