За нас

За нас

Представяне


БенчМарк Академия е модул от продукта „Безплатно обучение за търговия на финансовите пазари“ на БенчМарк Финанс и предоставя достъп до безплатни обучения и обучителни материали с цел реклама на услугите на БенчМарк Финанс. Участието в обучения или използването на обучителни материали не е обвързано със задължение за откриване на реална сметка или закупуване на инвестиционна услуга.

Образователните услуги, които се предоставят под формата на семинари, уебинари, курсове и консултации, са на база на значителния опит, който БенчМарк има в организирането и провеждането на обучения от различно естество.

Компанията разполага с екип от професионалисти – опитни лектори, които се стремят да помагат на начинаещите в сферата на финансовите пазари да научат необходимото им, преди да започнат реалната търговия.

До момента са организирани и проведени над 1 500 семинара и уебинара, свързани с търговията на финансовите пазари, а участниците наброяват над 10 000.

Брокерските услуги се предоставят от БенчМарк Финанс, лицензиран по MiFID инвестиционен посредник. Дружеството предоставя възможност за търговия с над 30 000 финансови инструмента на международните финансови пазари – валутни двойки, акции, стоки, борсови индекси, фондове, фючърси, криптовалути и други. 

Посредникът предоставя и условия за търговия на Българска Фондова Борса с акции, облигации, компенсаторни записи и компенсационни бонове.

Платформи


MetaTrader 4 и 5 – световни платформи, лидери при търговията на международните финансови пазари. Чрез тях могат да се търгуват следните класове финансови инструменти: валути, акции, стоки, индекси, криптовалути.

BG Trader – платформа за търговия на Българска Фондова Борса с акции, облигации, компенсаторни записи и компенсационни бонове.

История


2003 – Основаване на БенчМарк Груп;

2004 – Основаване на БенчМарк Финанс и получаване на лиценз за инвестиционен посредник. Компанията започва да предлага търговия на българския и на международните финансови пазари;

2005 – БенчМарк Финанс става партньор на Saxo Bank A/S за България;

2007 – Дружеството започва да предлага търговия на руските капиталови пазари;

2007 – Награда „За принос в развитието на небанковия финансов сектор“ за 2007 година;

2008 – Второ място за „Инвестиционен посредник на 2008 година“;

2008 – Стартира се нова услуга – търговия на международните финансови пазари чрез платформата MetaTrader 4;

2009 – БенчМарк Финанс стартира нова платформа за търговия на БФБ – BG Trader;

2009 – „Инвестиционен посредник на 2009 година“;

2010 – Второ място за „Инвестиционен посредник на 2010 година“;

2011 – „Инвестиционен посредник на 2011 година“;

2012 – БенчМарк Финанс стартира платформа за търговия MetaTrader 5;

2013 – „Инвестиционен посредник с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар за 2013 година“;

2014 – „Инвестиционен посредник с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар за 2014 година“;

2015 – БенчМарк Финанс стартира нова версия на платформата MetaTrader: Web MetaTrader 4;

2016 – „Инвестиционен посредник с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар за 2016 година“;

2017 – БенчМарк Финанс представи за първи път в България новата версия на платформата Web MetaTrader 5.

2019 – Награда за „Инвестиционен посредник, сключил най-голям брой сделки на БФБ през 2019 г.“ – трето място, от Българска фондова борса АД.

2020 – Награда за „Инвестиционен посредник, сключил най-голям брой сделки на БФБ през 2020 г.“ – трето място, от Българска фондова борса АД.

2021 – Награда за „Инвестиционен посредник, сключил най-голям брой сделки на БФБ през 2021 г.“ – трето място, от Българска фондова борса АД.

2022 – Награда за „Инвестиционен посредник, реализирал най-висок оборот на БФБ“ – първо място и „Инвестиционен посредник, сключил най-голям брой сделки на БФБ“ през 2022 г. – трето място, от Българска фондова борса АД.

2023 – Награда за „Инвестиционен посредник, сключил най-голям брой сделки на БФБ през 2023 г.“ – трето място, от Българска фондова борса АД.

2023 – Награда за „Инвестиционен посредник с най-голям брой сделки на пазар MTF BSE INTERNATIONAL на БФБ“ през 2023 г.