Инвестиция в злато или сребро – какво казват данните?

Сребро

14.09.2020

Какво да правим с парите си по време на криза? Кой актив има най-голям потенциал да запази максимално инвестираната в него стойност и да поскъпне във времето? На фона на днешната глобална икономическа несигурност тези въпроси започнаха да се задават все по-често.

Повечето пазарни участници вероятно имат готов отговор. Ако кажат, че това е златото, ще бъдат доста прави, тъй като на база на своето историческо представяне, благородният метал е успявал да запази своята стойност във времето многократно, като е осигурявал защита по време на икономически кризи, периоди на финансова несигурност или инфлационни сътресения.

Но има и един друг метал, който винаги е бил в сянката на златото и дори е наричан пренебрежително „златото на бедните“. Това е среброто, което обаче в никакъв случай не трябва да бъде подценявано, понеже фактите говорят в негова полза.

От 1960 г. насам е имало шест периода, в които благородните метали поскъпват продължително. Среброто се представя по-добре от златото и го изпреварва по доходност в 5 от общо 6-те пъти.

След като коронакризата направи темата за златото и среброто отново актуална, е твърде вероятно в момента да се намираме в седмия възходящ пазар.

Как се представя среброто до момента?

От началото на годината златото поскъпна с 27.84%, докато среброто увеличи своята стойност с 50.34%. Интересното е, че преди началото на коронакризата цената на среброто беше паднала до 11-годишно дъно, от което се изстреля нагоре и до момента е реализирало ръст от 130%. За сравнение, златото успя да натрупа такъв ръст за последните 12 години.

Среброто имаше няколко по-впечатляващи възходящи пазара в миналото с продължителност между една и девет години. Това, което е по-интересно, е сравнението между представянето на бичите пазари при двата най-популярни благородни метала. Сравнението ясно показва, че среброто не само не отстъпва, но и се представя далеч по-добре, отколкото златото:

Silver
Източник: CPM Group

Времената на започване и приключване на възходящите пазари при двата метала не съвпадат напълно. Обикновено среброто изостава малко след златото, но дори тогава в повече от половината пъти успява да се представи по-добре от златото в неговата времева линия.

Какво движи цената на среброто?

Среброто е индустриален метал, който се използва като важна суровина в производството на редица съвременни технологии и медицинско оборудване. Това не е случайно, тъй като среброто има най-голяма електрическа и топлинна проводимост от всички благородни метали.

Освен в здравеопазването и производството на електроника, среброто намира активно приложение и в производството на възобновяема енергия. Статистиката показва, че близо 100 милиона тройунции сребро са били използвани в производството на фотоволтаични панели през 2019 г.

Наложено е разбирането, че стойността на среброто е повече инвестиционна, но диаграмата отдолу показва, че това не е точно така:


Източник: Silver institute

Докато среброто се е наложило като едно от основните убежища за инвеститорите по време на икономически сътресения и политическа несигурност, то неговото приложение в индустриалното и технологично производство продължава да расте.

Търговия със сребро

БенчМарк предлага търговия със сребро и злато при изключителни условия. Благородните метали се предлагат като договори за разлика (CFD) в платформата MetaTrader при тесен спред купува/продава, без комисиони и цени в реално време.

Търговията с благородните метали дава възможност за реализиране на резултат както при поскъпване на цената (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби) и тъй като се търгуват на марджин, могат да се сключват сделки, без да е необходимо да се заплаща цялата стойност на съответния метал.

Код в МetaТrader 5 XAG_USD (сребро), XAU_USD (злато)
Комисиони Не
Спред $0.015 (сребро), $0.25 (злато)
Минимален обем за търговия 50 унции (сребро), 1 унция (злато)
Марджин изискване Започващо от 10%
Автоматично изпълнение Да
Насрещни позиции без марджин Да
Дълги/Къси позиции Да
Ограничения при стоп/лимит Не
Търговия с експертни системи Да, без ограничение
Цени в реално време Да

 
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

СПОДЕЛЕТЕ: