Търговия със злато онлайн в 3 стъпки

злато онлайн

Търговия със злато онлайн. Когато чуем това, обикновено правим асоциация със скъпоценности и блясък. Ценният метал винаги е привличал вниманието на човечеството под формата на бижута, кюлчета или спекулиране с цената на златото онлайн.

Без значение от това дали поскъпва или поевтинява, ценният метал предоставя възможности за търговия, инвестиции или спекулиране с неговата цена. Специфичната му позиция в световната икономика и политическа система го правят важна и неизменна част от международните финансови пазари.

За да можем да се възползваме оптимално от движенията при търговията със злато онлайн, трябва да разбираме основните принципи, които карат цената да се движи и да формира трендове. Също така е добре да се познават най-често срещаните капани, които търговията със злато онлайн може да ни поднесе като трейдъри. В рамките на тази статия ще разгледаме кои са най-важните аспекти, на които трябва да обръщаме внимание, когато търгуваме с благородния метал.

Търговията всъщност сама по себе си никак не е сложна, но са необходими специфични умения конкретно за  разбирането на ценовите движение при този тип стока. Поради тази причина начинаещите трейдъри трябва да са внимателни в началото.

Демо сметка за търговия със злато онлайн

Търговията със злато онлайн заема най-голям дял в общия оборот на сделките с благородния метал. Връзката с интернет прави търговията със злато онлайн изключително достъпна за всеки. Вие сте буквално на няколко клика от Вашата първа сделка. Необходимо е да имате сметка при лицензиран инвестиционен посредник, чрез която да можете да сключвате сделки.

БенчМарк предлага онлайн търговия със злато, сребро, платина, паладий и десетки други финансови инструменти. Можете да се учите да търгувате злато онлайн напълно безплатно, като отворите демо сметка.

Демо сметката е с начален баланс от виртуални $100 000, което означава, че не можете да загубите истински пари, докато се учите да сключвате сделки.

Кое движи цената на златото?

Златото е най-старото платежно средство, познато на хората. Именно за това, дори и в модерната действителност, идеята за него се е потопила дълбоко в психиката на финансовия свят. Всеки пазарен участник има мнение по отношение на движението на златото. Но то само по себе си реагира на ограничен набор от пазарни събития, които катализират силните му трендове.

Причината за поскъпването и поевтиняване при всеки един финансов инструмент са търсенето и предлагането. Или по-точно, дисбалансът между купувачите и продавачите. Формирането на стабилни и дългосрочни трендове се дължи именно заради това. Когато търсенето е по-голямо от предлагането, цената се показва. И обратно, когато предлагането по-голямо от търсенето, тогава цената поевтинява.

С оглед на това да прогнозираме с по-висок шанс за успех бъдещата цена на златото, трябва да разгледаме кои са движещите сили, които карат купувачите да купуват и продавачите да продават ценния метал. Това е ключът в търговията със злато онлайн.

Икономическа несигурност

Икономическите сътресения и кризи са основния катализатор за силни възходящи трендове при златото. Печелейки неслучайно прозвището си “актив убежище”, ценният метал привлича инвеститорския капитал в моменти на финансови кризи и рецесии. Геополитиката също оказва силно влияние, особено последните няколко години. През август 2018, по време на конфликта между САЩ и Северна Корея, златото поскъпваше чувствително. В по-общ план, моментите на несигурност, геополитически или икономически, тласкат цената на златото нагоре.

Корелация с долара

Обратната корелация с щатския долар е друго нещо, което трябва да бъде следено при търговията със злато онлайн. С други думи, когато щатският долар поскъпва, златото обикновено поевтинява. И обратно, когато златото поскъпва, щатският долар поевтинява. На какво се дължи това? Златото привлича интереса на инвеститорите в моментите на икономически нестабилности и несигурност, а щатският долар поскъпва, когато икономиката на САЩ е стабилна и расте.

Инфлацията

Страхът от инфлация и обезценка на парите, е другият момент, който прави златото привлекателен финансов инструмент.

Стратегии за търговия със злато онлайн

След като разгледахме кои на практика са факторите, оказващи влияние върху движението на ценния метал, ще обърнем внимание на стратегиите, които се използват при търговията на злато онлайн.

Движенията на метала в краткосрочен и средносрочен план много наподобяват движенията на валутните двойки на форекс пазара, основно заради зависимостта му с движението на щатската валута.

Търговия по тренда

Стратегиите за търговия по посока на основния тренд работят относително добре при търговията със злато, именно поради склонността му да формира чисти и хармонични движения. На финансовите пазари колко по-хармонично е едно движение, толкова по-стабилно е то. Точно поради тази причина пробивите на подкрепи и съпротиви дават задоволителни резултати при търговията със злато онлайн, както във възходяща, така и в низходяща посока.

злато онлайн

злато онлайн

Търговия срещу тренда

Обръщанията на тренда също могат да бъдат експлоатирани като стратегия за търговия със злато онлайн. Тук обаче моментът е тънък. Начинът, по който пазарът пробива тренд линия, възходяща или низходяща, не е значително ефективен начин на трейдинг (същото важи и за форекс пазара) поради простата причина, че се генерират немалък брой фалшиви сигнали. Преразпределянето на пазарна ликвидност формира относително често явлението “фалшив пробив”. Именно поради това един друг инструмент на техническия анализ – дивергенциите при осцилиращите индикатори, работят ефективно и се използват като сигнал за обръщане на текущия тренд.

gold online

злато онлайн

Новините при търговията със злато онлайн

Както споменахме, когато става въпрос за търговия със злато онлайн в рамките на деня, е задължително да се отдава значение на корелацията му с долара. Защо? Защото всичко, което влияе на щатския долар, оказва влияние и на златото. Всяка една макроикономическа новина, която е причина за поскъпването на долара, е причина за поевтиняването на ценния метал и обратно.

Познаването на това как новините влияят върху цената са от основно значение, когато търгувате със злато онлайн. Трендът в по-общ план се кове от новините – политически или икономически. Без значение дали търгуваме акции, валути, стоки или криптовалути, тълкуването на новините ни дава причината и увереността да разбираме силата на текущото движение и дали то има потенциала да продължи още в същата посока.

Едни от най-силните и красноречиви движения при златото се наблюдават тогава, когато има тенденциозност за ръст на инфлацията в САЩ. Покачващата се инфлация кара щатския долар да поскъпва, а златото да поевтинява.

Като заключение ще кажем, че златото абсолютно заслужено си е спечелило мястото на един от най-атрактивните и популярни финансови инструменти. Динамичните му движения и характеристиката на актив убежище приковават интереса на инвеститорите във времена на икономическа или политическа нестабилност. За да търгуваме ефективно злато онлайн, сме длъжни да познаваме и разбираме основните събития и макроикономически фактори, които формират движенията му.  

Обучение за търговия със злато онлайн

След като вече имате представа как се търгува със злато онлайн, е време да отидете още малко напред. БенчМарк организира безплатен форекс курс за търговия на финансовите пазари. Запишете се безплатно за обучението Стани успешен форекс трейдър.

СПОДЕЛЕТЕ: