Политиката на Фед: Как ще се отрази на пазарите?

18.08.2021

През последните няколко месеца ставаме свидетели на разминаване между позицията на Фед и голяма част от пазарните участници, провокирано от доброто представяне на икономиката в САЩ.

Ситуацията допълнително се задълбочи последното тримесечие, през което видяхме редица силни данни за пазара на труда, инфлацията, продажбите на дребно и БВП на САЩ.

В същото време, силните данни са съпътствани от експанзионистична парична политика на Фед, която може да нанесе сериозни щети върху икономиката в средносрочен и дългосрочен план.

1. Каква е позицията на Фед?

Настъпилата пандемия предизвика значително увеличаване на безработицата и забавяне на икономическия растеж, което се отрази на бизнеса и потребителите. Федералният резерв предприе разхлабване на паричната политика, включително и количествени облекчения, през март 2020 г., за да противодейства на възникналата ситуация.

Основната цел на централната банка е да постигне силен пазар на труда, който се изразява в повишаване на заетостта в страната и постигане на ниска безработица. Тази цел е съпроводена от готовността на Фед да толерира малко по-висока инфлация, за да постигне целите, свързани със заетостта и повишаването на икономическия растеж.

2. Инфлация в САЩ

Инфлацията е един от най-важните показатели, който се следи от всички пазари, а целевите стойности са 2% на годишна база. Федералният резерв не уточни с колко „малко“ има готовност да толерира по-висока инфлация, която за месец юли 2021 г. е 5.4% на годишна база в САЩ.

Източник: U.S. Bureau of Labor Statistics

Настоящият растеж на цените е с 3.4% по-висок от целевите стойности и много инвеститори се притесняват, че увеличението ще продължи и банката няма да може да му противодейства. Притесненията са основателни, тъй като високата инфлация е факт, а банката в едно от своите последни изявления съобщи, че към момента няма намерение да прекратява количествените облекчения или да повишава лихвите.

Вариантът за по-ранно повишаване на лихвите също не е опция, тъй като Джером Пауъл заяви, че банкерите нямат намерение да повишават лихвите, докато не се прекратят покупките на активи. Това означава, че първо трябва да бъдат прекратени количествените облекчения, преди да започне постепенно повишаване на лихвения процент.

Този времеви интервал показва, че прекратяване на покупките може да се очаква най-рано в края на 2021 г. и началото на 2022 г. Съответно увеличаване на лихвите е много малко вероятно да се случи преди средата на 2022 г., поради което преобладаващите прогнози са първото повишаване да настъпи в края на 2022 г.

Времевата линия показва, че това е твърде дълъг период, през който вече високата инфлация може допълнително да се увеличи, особено с настоящата политика на Фед, която продължава да бъде разхлабена.

Друг притеснителен сигнал за мнозина е позицията на Фед за инфлацията в страната. Банкерите са на мнение, че настоящото покачване на цените е временно и няма да се задържи в дългосрочен план. Дори инфлацията да е временна, не е ясно какви стойности ще стигне и колко време ще се задържи. От друга страна съществува опасност инфлацията да не е временна, което ще доведе до твърде голямо увеличаване на цените и по-трудно противодействие от страна на централната банка.

3. Пазар на труда в САЩ

Безработицата в САЩ регистрира увеличаване до 14.7% през месец април 2020 г., тъй като противоепидемичните мерки прекратиха дейността на по-голяма част от бизнеса в страната.

Това беше моментът, в който Фед взе решение да постави като основна цел възстановяването на пазара на труда. През последните месеци виждаме увеличаване на заетостта и понижаване на безработица в страната, която към юли 2021 г. е 5.4%.

Източник: U.S. Bureau of Labor Statistics

Стойностите ясно показват, че е постигнато подобрение през последните месеци, което се дължи основно на премахнатите ограничителни мерки и подкрепата от страна на централната банка и правителството към бизнеса.

Подобно на инфлацията обаче, банкерите от Федералния резерв не са конкретизирали точните стойности, при които ще сметнат, че пазарът на труда се е възстановил. Този конкретен въпрос беше отправен към Джером Пауъл по време на пресконференцията на банката, която се проведе на 28 юли 2021г. Отговорът не даде нужната яснота, тъй като председателят заяви, че „наблюдават различни компоненти, които са свързани с пазара на труда, включително и заетостта при различните полове, години, раса и местожителство“.

Мнозина обаче са на мнението, че 5.4% безработица символизира възстановен пазар на труда, въпреки че надвишава ниските стойности от 3.5%, регистрирани в края на 2019-та и началото на 2020 г. От друга страна възстановяването на пазара на труда е постепенен процес, който следва възстановяването на икономиката. Към момента икономиката на САЩ показва ясни сигнали, че се подобрява през последните месеци, което съвсем логично ще се отрази положително върху заетостта в страната и понижаването на безработицата.

4. Как ще се отрази на пазара?

Въпреки настоящите притеснения виждаме, че преобладаващо мнение на пазара към момента подкрепя позицията на Федералния резерв за преходна инфлация. Щатският долар поскъпва спрямо основните валути през последните месеци, а фондовите пазари продължават да регистрират рекордни стойности.

Разпродажбите при акциите от февруари и март 2020 г. ни показват, че пазарите реагират изключително бързо, когато бъдат публикувани новини, които могат да засегнат икономиката в по-голяма степен. Високата инфлация би била точно такава новина и ще катализира големи движения, ако Фед сбърка в своята преценка и станем свидетели на по-голямо и продължително увеличаване на цените.

Подобна ситуация ще предизвика временен хаос, тъй като от една страна инструментите на банката имат нужда от време, за да започнат да имат въздействие върху икономиката, а от друга страна, всякакви по-агресивни мерки биха имали негативно влияние върху банковата, икономическата и финансовата система на страната.

Най-положителният сценарий включва временно повишаване на инфлацията, каквато е прогнозата на Фед, последвана от преодоляване на пандемията, повишаване на икономическата активност в страната, намаляване на безработицата, прекратяване на количествените облекчения и постепенно вдигане на лихвите от края на 2022 г. и началото на 2023 г.

Търговия с валути

БенчМарк предлага търговия с основни, второстепенни и екзотични валутни двойки като EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD и още над 70 валутните двойки. Форекс търговията се предлага като договори за разлика (CFD) в платформата MetaTrader при тесен спред купува/продава, започващ от 0.1 пипса, без комисиони и цени в реално време.

Търговията с валутни двойки дава възможност за реализиране на резултат както при поскъпване на цената (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби) и тъй като валутите се търгуват на марджин, могат да се сключват сделки, без да е необходимо да се заплаща цялата им стойност.

Комисиона за търговия с валути Не
Спред От 0.1 пипса
Минимален обем за търговия 1 000 валутни единици (0.01 лот)
Марджин изискване Започващо от 0.25%
Автоматично изпълнение Да
Насрещни позиции без марджин Да
Дълги/Къси позиции Да
Ограничения при стоп/лимит Не
Търговия с експертни системи Да, без ограничение
Цени в реално време Да

 
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

СПОДЕЛЕТЕ: