Какво да очакваме от британския паунд след Брекзит?

10.02.2021

Небезизвестен факт е, че паундът е една от най-търгуваните и предпочитани валути от трейдърите. И сега един от най-важните въпроси, които си задават пазарните участници, е накъде ще поеме той след като Великобритания напусне ЕС.

Стойността на всяка валута е пряко свързана и зависима от икономическото състояние на страната, политиката на централната банка и правителството, които съвкупно формират фундаменталната среда. Пазарът интерпретира наличната информация, което води до оценяване на валутата към даден момент, но бъдещите движения са продиктувани от очакванията на пазарните участници за развитието на самата икономиката.

Открояват се няколко по-важни зависимости, свързани с икономиката на Великобритания, от които зависи движението на британската валута в средносрочен и дългосрочен план.

Британският паунд и Брекзит

Британският паунд беше обект на масови разпродажби през месец юни 2016 г., след като беше проведен референдум за напускането на Великобритания от Европейския съюз, който премина с 51.9%.

Валутата загуби повече от 20% спрямо щатския долар и достигна рекордно ниски стойности през следващите четири месеца, които бяха вследствие на увеличената икономическа несигурност във Великобритания. Инвеститорите и трейдърите трябваше да се адаптират към новата реалност, в която ценовите движения при валутата бяха продиктувани от развитието на преговорите между Европейския съюз и Великобритания, а не от действията на централната банка или икономическото състояние на страната.

Волатилността се увеличи значително, което допълнително направи анализирането по-трудно, а търговията с валутата по-високо рискова. Тези пазарни условия останаха до последния момент, тъй като двете страни сключиха сделка на 24 декември 2020 г., една седмица преди крайния срок – 31 декември 2020 г.

Сключената сделка намали рисковете до известна степен за икономиката, което отново изведе на преден план действията на централната банка, икономическото състояние на страната и политиката на правителството, като основни фактори при движението на паунда.

Какво е движението на британския паунд в момента?

Към момента цената се намира във възходящ тренд от средата на март 2020 г. и успя да регистрира поскъпване спрямо щатския долар с близо 20%.

Великобритания е една от най-големите и развити икономики в света, което е предпоставка и за по-скъпа валута. Много инвеститори се възползваха от новите рекордно ниските стойности при паунда, които бяха достигнати по време на първата вълна на вируса, за да предприемат дългосрочни инвестиции във валутата. Оптимистичните нагласи, че ще бъде постигната сделка за Брекзит са друг фактор, който доведе до поскъпване при паунда през последната една година, тъй като много инвеститори смятаха, че валутата е твърде евтина спрямо историческите си стойности.

Съществува и противоположното мнение, че паундът е твърде скъп в момента, защото икономиката на Великобритания продължава да бъде една от най-силно засегнатите от разпространението на вируса. В края на 2020 г. беше открит нов щам, който доведе до ново затягане на противоепидемичните мерки и влошаване на перспективите за икономическия растеж в близките месеци.

Какви са очакванията за движението в средносрочен план?

Движението на паунда през следващите месеци ще бъде продиктувано от постигнатите резултати на правителството в борбата с вируса. Ограничаването на пандемията ще позволи прекратяване на мерките, което ще доведе до подновяване на икономическия растеж във Великобритания и оскъпяване на валутата.

Банката на Англия сигнализира, че ще провежда парична политика, която стимулира икономиката до нейното пълно възстановяване, а позицията на правителството е, че ще продължи прилагането на подпомагащи програми за бизнеса и домакинствата до прекратяването на ограничителните мерки. Тези действия подкрепят цената на паунда, който в исторически план винаги е бил по-скъп от другите основни валути. Но от друга страна, съществува и вероятността да бъде предпочетен по-евтин паунд от Банката на Англия, който да стимулира външната търговия на Великобритания след напускането на Европейския съюз.

В дългосрочен план движението на паунда ще зависи най-вече от икономическите резултати на Великобритания, които са постигнати след напускането на Европейския съюз. Тези резултати ще бъдат следени отблизо от инвеститорите и сравнявани с постигнатите резултати по време на членството в Европейския съюз. По-добрите резултати ще имат положително въздействие върху стойността на валутата, а по-слабите ще имат негативно.

Търговия с валути

БенчМарк предлага търговия с основни, второстепенни и екзотични валутни двойки като EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD и още над 70 валутните двойки. Форекс търговията се предлага като договори за разлика (CFD) в платформата MetaTrader при тесен спред купува/продава, започващ от 0.1 пипса, без комисиони и цени в реално време.

Търговията с валутни двойки дава възможност за реализиране на резултат както при поскъпване на цената (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби) и тъй като валутите се търгуват на марджин, могат да се сключват сделки, без да е необходимо да се заплаща цялата им стойност.

Комисиона за търговия с валути Не
Спред От 0.1 пипса
Минимален обем за търговия 1 000 валутни единици (0.01 лот)
Марджин изискване Започващо от 0.25%
Автоматично изпълнение Да
Насрещни позиции без марджин Да
Дълги/Къси позиции Да
Ограничения при стоп/лимит Не
Търговия с експертни системи Да, без ограничение
Цени в реално време Да

 
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

СПОДЕЛЕТЕ: