Обучителен курс

Теми в обучителния курс – юли 2018 г.

02.07.2018 г. – Лекция 1: Първи стъпки на ФОРЕКС пазара

Лекция 1 ще Ви запознае с основите на търговията – термини, същност и параметри на валутния пазар. Темата е общообразователна. Ще бъдат споменати и накратко представени различни финансови инструменти с техните особености, като фокусът попада върху валутните пазари.

 

В Лекция 1 „Първи стъпки на ФОРЕКС пазара“ ще научите:

 

 1. Какво представляват финансовите пазари
 2. Кои са участниците:
  • Купувачи (бикове)
  • Продавачи (мечки)
 3. Кой движи пазара? Принцип на търговското поведение
 4. Цена – пазарна, цена на отваряне, цена на затваряне, спред
 5. Графично изобразяване на ценовото движение и периоди:
  • Линейна графика
  • Бар графика
  • Японски свещи
 6. Дълги и къси позиции (покупки и продажби)
 7. Марджин търговия
 8. Видове поръчки:
  • Пазарни
  • Отложени
 9. Практическа работа с платформа за търговия на БенчМарк
 10. Дискусионен панел с въпроси и отговори

 

04.07.2018 г. – Практика

06.07.2018 г. – Лекция 2: Как да анализираме пазарните движения

Лекция 2 ще Ви запознае с различните аспекти при анализиране на финансовите пазари. Ще се обърне внимание на ключови грешки, което ще Ви спести години неуспешни опити. По отделно ще бъдат разгледани технически и фундаментален анализ, ще се обърне внимание как могат да се използват и двата подхода по лесен и интуитивен начин за начинаещия трейдър.

 

В Лекция 2 „Как да анализираме пазарните движения“ ще научите:

 

 1. Какво представлява анализът на финансов инструмент
 2. Различни подходи при анализиране и вземане на решения:
  • Технически
  • Фундаментален
  • Смесен
  • Често допускани грешки
 3. Основи на фундаменталния анализ:
  • Икономически показатели
  • Изявления
  • Геополитически фактори
 4. Основи на техническия анализ:
  • Движение на цената
  • Психологически и структурни нива на цената
  • Индикатори (математически модели)
  • Графични фигури
 5. Разликата между трейдър и анализатор

Лекция 2 е подходяща за запознатите с материята от Лекция 1.

 

09.07.2018 г. – Лекция 3: Основни концепции на техническия анализ

Лекция 3 има за цел да покаже основни принципи и правила при търсенето на подходящи трендове за търговия. Едни от най-големите предизвикателства е да се открива и разчита структурата на цената. Научете основните принципи, върху които да импровизирате правилно според ситуацията.

 

В Лекция 3 „Основни концепции на техническия анализ“ ще научите:

 

 1. Трендове:
  • Възходящи
  • Низходящи
  • Странични
 2. Структура на цената (базови правила):
  • Подкрепа
  • Съпротива
  • Хоризонтални
  • Диагонални
 3. Йерархична структура на цената

Лекция 3 е подходяща за запознатите с материята от Лекция 1 и 2.

 

11.07.2018 г. – Лекция 4: Фигурите като инструмент на анализа

Тази лекция ще Ви запознае с някои изключения на ценовото движение и как можете да извличате полза от тях. Ще бъдат разгледани различни графични фигури и принципите, по които те се търгуват.

 

В Лекция 4 „Фигурите като инструмент на анализа“ ще научите:

 

 1. Същност на фигурите:
  • До колко са финансови финансовите пазари
  • Фигурите като психологически модели
  • Фигурите като графични модели
 2. Основни групи фигури:
  • Тренд обръщащи
  • Тренд потвърждаващи
  • Визуални примери
 3. Дискусионен панел с въпроси и отговори

Лекция 4 е подходяща за запознатите с материята от Лекция 1, 2 и 3.

 

13.07.2018 г. – Лекция 5: Как да търгуваме ефективно на финансовите пазари

В лекция 5 ще се разгледат два типа дивергенции. На тяхна база ще бъде споделена търговска стратегия, изградена върху по-рядко срещани, но по-надеждни сигнали. Стратегията може да бъде използвана като основа, върху която лесно да прибавяте ваши сигнали за вход и изход. Също така в голяма степен може да бъде автоматизирана като експертна система.

 

В Лекция 5 „Как да търгуваме ефективно на финансовите пазари“ ще научите:

 

 1. Технически индикатори:
  • Осцилатори
  • Трендови
  • Комбинации
 2. Стратегия за търговия:
  • Изпреварващи сигнали
  • Параметри
  • Отваряне и затваряне на позиции
  • Управление на позиции
 3. Статистика:
  • Дисциплината в търговията и капаните, които крие
  • Психология и трудности при изпълнението на стратегията

Лекция 5 е подходяща за запознатите с материята от Лекция 1, 2, 3 и 4.

 

16.07.2018 г. – Лекция 6: Контролираният риск – ключът в търговията

Управлението на риска е най-важният аспект от търговията на финансовите пазари. Бързо променящите се пазарни условия и високата волатилност водят до рискове и намаляване на печалбите. Лекция 6 разглежда различни начини и инструменти за управление на риска.

 

В Лекция 6 „Контролираният риск – ключът в търговията“ ще научите:

 

 1. 70% от търговията е управление на риска:
  • Разликата между стратегия и система
  • Не търсете универсална стратегия
 2. Управление на позиции:
  • Преместване на стоп
  • Свиване на експозиция
 3. Съотношение печалба/загуба:
  • Съотношение 1:3
  • Съотношение 5:1
 4. Дискусионен панел с въпроси и отговори

Лекция 6 е подходяща за запознатите с материята от Лекция 1, 2, 3, 4 и 5.

 

18.07.2018 г. – Практика

Основни параметри на курса

1. За кого е подходящ курсът?

Курсът е подходящ за хора без опит в търговията и анализа на финансовите пазари. Максималният брой на участниците е 25 за всеки курс.

 

2. Кога ще се провежда курсът?

Курсът започва на 02.07.2018 г. и приключва на 18.07.2018 г. Семинарите се провеждат понеделник, сряда и петък. Изберете удобен за Вас час от регистрационната форма.

 

3. Продължителност на курса:

Курсът се състои от осем обучения, всяко от които с продължителност – 60 минути.

 

4. Къде ще се провежда курсът?

Курсът се провежда в офиса на БенчМарк, гр. София, бул. Черни връх 32, вх. А.

 

5. Колко ще ми струва курсът?

Курсът е безплатен. Единственото, което се изисква от участниците, е да имат желанието да учат и да се развиват в сферата на финансовата търговия.

 

6. Лектори:

Лекторите в курса са изявени трейдъри и анализатори с дългогодишен опит на международните финансови пазари.

Условия за участие

Поради значителния интерес към безплатния обучителен курс най-учтиво Ви молим, при невъзможност да присъствате, да ни уведомите до 48 часа по-рано, за да предоставим вашето място на друг желаещ да присъства.

 

В противен случай ще загубите възможност да се включите в предстоящи безплатни събития организирани от БенчМарк Академия, за период от шест месеца.

 

Всеки участник има право само на едно записване към конкретен обучителен курс за присъствено събитие в офиса на БенчМарк Академия.

 

Допълнителни възможности само за редовните участници

Получаване на сертификат – на последната лекция от обучителния курс ще бъде проведен изпитен тест. Курсистите ще получат сертификат за успешно преминаване на обучението.

 

 

 

 

БенчМарк Академия е образователен продукт на БенчМарк Финанс, който предоставя достъп до безплатни обучения и обучителни материали с цел реклама на услугите на БенчМарк Финанс. Участието в обучения или използването на обучителни материали не е обвързано със задължение за откриване на реална сметка или закупуване на инвестиционна услуга. Всички използвани в обученията примери, които се основават на историческото движение на цената на финансов инструмент, не трябва да бъдат възприемани като гаранция за бъдещо представяне.