Отиващата си пандемия и пазарите: Какво да очакваме?

24.06.2021

Възникналата пандемия предизвика редица промени в развитието и функционирането на бизнеса в целия свят, което се отрази на страните, както и на техните сектори в различна степен. Фондовите пазари реагираха на ситуацията и това доведе до по-големи разпродажби на акциите в по-силно засегнатите сектори. Именно акциите на тези компании регистрираха по-слабо възстановяване през последната година.

Повечето икономики постепенно се възстановяват през последните месеци и отпуснаха голяма част от ограничителните мерки. Това от своя страна има положително въздействие върху бизнес активността на страните и печалбите на компаниите.

Въпросът, който интересува трейдърите и инвеститорите в момента, е ценните книжа на компаниите от кои сектори имат най-голям потенциал за поскъпване във времената на отиващата си пандемия.

Как се отрази пандемията на фондовите пазари?

Много компании успяха бързо да се адаптират към възникналата ситуация, тъй като вече разполагаха с нужната инфраструктура и клиентска база, което доведе до по-добро представяне на техните акции.

Други, най-вече компании като онлайн търговеца Amazon, бяха облагодетелствани от затварянето на физическите магазини за търговия на дребно, което им осигури не само добро представяне на ценните книжа, но също така и значително увеличаване на печалбите.

Не по-малък е процентът на компаниите, които по една или друга причина не успяха да адаптират своя бизнес към противоепидемичните мерки. Всъщност това са компаниите, които са най-силно засегнати от началото на пандемията, а много от тях загубиха своите пазарни позиции, понесоха значителни загуби или излязоха от бизнеса. Това са и компаниите, които към момента имат най-голям потенциал да осигурят по-добри възвръщаемости. Причината е, че техните ценни книжа се търгуват на по-ниски цени, което се дължи на влошените перспективи през изминалата година за техните бизнеси и по-ниските реализирани печалби.

Кои сектори са най-силно засегнати?

Въпреки негативното влияние на възникналата криза върху всички бизнеси, то има такива, които бяха по-силно засегнати от други, тъй като протичането на тяхната дейност беше строго ограничено, а на моменти дори невъзможно.

Статистиката на S&P Global посочва най-засегнатите сектори към първата половина на 2021 г. и едновременно с това ни дава представа кои ценни книжа ще имат най-голям потенциал, когато страните отпуснат всички мерки и икономиките заработят на пълни обороти.

Данните показват, че въз основна на итеративен модел, който включва отчитане на стойността на актива и неговата волатилност, най-силно засегнатите сектори са:

•Транспортният – основно авиокомпаниите.

•Търговията на дребно – компании, които не произвеждат продукти от първа необходимост.

•Развлекателният – от различни атракционни и круизни компании до казина и спортни мероприятия.

•Хотелиерство и ресторантьорство – тук се включват и различни хранителни вериги, както и компании като Booking.

•Енергиен сектор – най-вече компаниите, които се занимават с добиване на петрол и газ.

Нормализирането на ситуацията в световен мащаб позволи на тези компании да подновят своята дейност, но при строги противоепидемични мерки, които продължават да ограничават реализираните печалби и тяхното разрастване на бизнеса.

Пълното отпускане на мерките ще позволи да използват пълния капацитет, с който разполагат, което ще има потенциал да повиши техните печалби, но също така ще осигури възможности за растеж на тяхната дейност.

Какво беше влиянието върху цените?

Пандемията значително увеличи вече съществуващия дисбаланс между цените на ценните книжа от различните сектори. Инвеститорите оттеглиха своите капитали от компаниите в по-силно засегнатите сектори и ги насочиха към такива, в които влиянието е значително по-малко.

Поради голямата несигурност обаче се забелязва, че повечето пазарни участници предпочетоха да инвестират по-голяма част от своя капитал във водещи и утвърдени компании. Основният мотив е, че разполагат с достатъчно финансов, интелектуален и технически потенциал, за да отговорят на предизвикателствата и да създадат нови конкурентни предимства.

Проучване на Morningstar показва, че най-добре се е представил технологичният сектор през последната година, а на второ място се нареждат ценните книжа в комуникационния сектор. След тях се нареждат финансовият и здравеопазването, които изненадващо са последвани от редица представители на цикличните компании. Но тук попадат и компании като Walmart, които предлагат преди всичко продукти от първа необходимост, както и утвърдени през годините компании като Coca-Cola и онлайн търговци като Amazon.

Какви възможности има на пазара?

Създалата се ситуация осигурява различни перспективи за движения на финансовите пазари в средносрочен план, от които могат да се възползват както трейдърите, така и инвеститорите.

Много от компаниите видяха възможност да подобрят своите недостатъци, а други допълнително разшириха силните си страни, което ще им осигури по-добри предпоставки за растеж в бъдеще.

От друга страна, движението на капитала, което предизвика пандемията, доведе до изкуствено завишаване или понижаване на повечето ценни книжа. Към момента на пазара има компании, които са силно надценени и не оправдават реализираните печалби, което се дължи на повечето насочен капитал към тях, но също така има и такива, които са подценени и имат потенциал за реализиране на поскъпване.

Това осигурява възможности на трейдърите за търговия в двете посоки, а на инвеститорите добри цени, ако имат средносрочен или дългосрочен хоризонт на сделките.

Търговия с акции

БенчМарк предлага търговия с различни акции от САЩ и Европа при изключителни условия. Ценните книжа се предлагат като договори за разлика (CFD) в платформата MetaTrader при тесен спред купува/продава, с ниски комисиони и цени в реално време.

Търговията с договори за разлика дава възможност за реализиране на резултат както при поскъпване на цената (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби) и тъй като се търгуват на марджин, могат да се сключват сделки, без да е необходимо да се заплаща цялата стойност на сделката.

Комисиони $0.05 на акция, без минимална комисиона
Спред От $0.01
Минимален обем за търговия 1 акция (1 лот)
Марджин изискване Започващо от 10%
Автоматично изпълнение Да
Насрещни позиции без марджин Да
Дълги/Къси позиции Да
Ограничения при стоп/лимит Не
Търговия с експертни системи Да, без ограничение
Цени в реално време Да, безплатно

 
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

СПОДЕЛЕТЕ: