Фед и инфлацията: Какво следва за пазарите?

20.12.2021

Противно на първоначалните очаквания на Федералния резерв, новите прогнози са инфлацията да се задържи за по-дълъг период от време. Това призна и председателят на централната банка Джером Пауъл, който добави, че съществуват различни източници на риск, които увеличават несигурността, свързана с повишаването на цените.

Несигурността пред възстановяването на икономиките продължава да бъде факт, но Федералният резерв обяви, че ще използва всички необходими инструменти, за да ограничи инфлацията. Това поставя централната банка в специфична ситуация, а нейните действия ще се отразят върху движенията на фондовите пазари и щатския долар. Въпросът е по какъв начин?

Защо инфлацията продължава да бъде висока?

Инфлацията в САЩ достигна 6.8% на годишна база през ноември 2021 г., което запази стойността на показателя на най-високите му стойности за последните 30 години.

Източник: U.S Bureau of Labor Statistics

Стимули на банките и правителствата

Федералният резерв обяви, че ще започне постепенно намаляване на количествените облекчения, което вече е факт, а самата програма се очаква да приключи през първата половина на 2022 г. Тези действия бяха предприети от банката, за да се ограничи инфлацията, но това поставя Федералния резерв в специфична ситуация. От една страна има продължаващо повишаване на цените, а от друга страна пред икономиката се намират редица препятствия, които биха могли да имат ефект върху възстановяването.

Дори и вече постепенно намаляваща, количествената програма на Фед за подпомагане на икономиката има въздействие върху повишаването на цените. Колосалните размери на стимулите на централната банка, както и големият пакет за подпомагане на американското правителство, допринесоха за мултиплицирането на парите и повишаването на цените в страната.

Вериги на доставките

Проблемите, свързани с веригите на доставките, включително повишаването на цените за транспортиране, забавянето на доставките и недостигът на някои основни компоненти, са друг важен фактор, който се отразява върху поскъпването на цените за крайните потребители.

САЩ е най-голямата икономика в света, но едновременно с това е най-големият вносител на чужди стоки и услуги. Освен това, американската икономика е вторият най-голям износител в света след Китай. Точно поради голямата външна търговия, която развива страната, проблемите с веригите на доставките имат голямо въздействие върху инфлацията.

По-малкото предлагане

Драстичните мерки, които бяха предприети от страните, както и от САЩ, с цел да се ограничи разпространението на вируса, промениха очакванията на повечето бизнеси. Голяма част от производителите намалиха своето производство, което се отрази в повишаване на цените, тъй като търсенето остана по-високо от очакваното. Към момента има дисбаланс между търсенето и предлагането, който се изразява в това, че повече крайни и междинни продукти се търсят, отколкото се предлагат. Резултатът е повишаване на цените, а Джером Пауъл коментира, че този натиск ще продължи докато не се възстанови баланса между двете сили, но все още е рано банката да предприема действия.

Към момента икономическото възстановяване продължава да увеличава търсенето, докато предлагането остава по-ниско и расте с по-бавен темп, което също се отразява в повишаване на цените.

Въздействие върху пазарите

Значително по-голяма част от инвестиционния капитал беше насочен към фондовите пазари от началото на пандемията, което прати индексите на рекордни стойности.

Две са основните причини, поради които инвеститорите предпочетоха акциите през последните месеци. Ниските лихви понижиха доходността на облигациите и другите финансови активи, които осигуряват фиксиран доход, което ги направи по-малко привлекателни за инвестиции. Другата причина е подкрепата на Федералния резерв и правителството на САЩ към икономиката на страната. Действията на Фед и правителството повишиха значително оптимизма на инвеститорите както за възстановяването на икономиката, така и за бъдещите печалби на компаниите, които биха подкрепили цените на акциите им.

Индексът, който измерва представянето на щатския долар спрямо основните валути, обърна посоката на движение в края на май 2021 г. и оттогава се намира във възходящ тренд.

Щатският долар регистрира поскъпване през последните месеци, защото икономиката на САЩ се възстановява по-бързо спрямо някои от другите водещи икономики. Това от своя страна повиши очакванията за прекратяване на количествените облекчения и за по-бързо затягане на паричната политика. Предвид тази причина, както и доброто представяне на фондовите пазари и липсата на по-сериозни противоепидемични ограничения, каквито има в Европа, голяма част от инвеститорите предпочетоха да държат част от своите капитали в щатски долари и активи от САЩ. Увеличаването на доходността на 10 годишните държавни облигации е друга причина, която повиши търсенето на долари.

Какви са очакванията за инфлацията, лихвите и пазарите?

Инфлация и лихви

Председателят на Фед Джером Пауъл заяви, че централната банка остава ангажирана да поддържа ценова стабилност и ще използва инструментите на паричната политика, за да предотврати задържането на висока инфлация за по-дълъг период от време. Централната банка в действителност може да приложи агресивна парична политика, която да забави инфлацията, но настоящата специфична ситуация не позволява подобни прибързани действия.

Вдигането на лихвите няма да има влияние и няма да разреши наличните проблеми с веригите на доставките, а дори може да ги влоши, тъй като ще увеличи разходите за бизнеса, както при новите банкови кредити, така и при изплащането на облигационни заеми. Въпреки това постепенното вдигане на лихвите може да доведе до баланс между търсенето и предлагането, който да има положително въздействие върху намаляването на инфлацията. Причината е, че по-високите лихви обикновено водят до намаляване на търсенето. Към момента Федералният резерв заяви, че ще увеличи темпа за прекратяване на количествената програма, а през 2022 г. се очакват 3 вдигания на лихвите. Намаляването на количествените облекчения ще прекрати тяхното въздействие върху повишаването на цените, а вдигането на лихвите е свързано с операции на открития пазар*, които водят до намаляване на парите в икономиката и растежа на цените.

* При този вид операции централната банка продава държавни ценни книжа на други големи институции, най-вече на големи банки. Резултатът е, че парите в икономиката намаляват, тъй като институциите трябва да заплатят държавните ценни книжа на централната банка. По-малкото пари в икономиката означават, че банките разполагат с по-малко средства за кредитиране, а компаниите с по-малко капитал, който да инвестират за разрастване.

Новите прогнози на Федералния резерв за инфлацията са, че повишаването на цените ще намалее през първата половина на следващата година, когато се очаква да се постигне по-добър баланс между търсенето и предлагането. Банкерите предупреждават обаче, че новите варианти на вируса продължават да бъдат риск за цените, тъй като имат негативно влияние върху предлагането, веригите на доставките и икономическото развитие. Тук се появява и разликата спрямо предходните прогнози на банката. Джером Пауъл заяви, че е възможно повишаването на цените да продължи за по-дълъг период от време, ако новите варианти запазят своето негативно въздействие върху икономическите перспективи.

Пазари

Инфлацията и ниските лихви очевидно подкрепят фондовите пазари, което можем да видим от тяхното представяне през последните близо 2 години. Повишаването на лихвите обаче ще направи облигациите и други финансови активи, които имат фиксирана доходност, а често и по-нисък риск от акциите, по-привлекателни за инвеститорите. Поради тази причина са възможни разпродажби на фондовите пазари, тъй като част от капитала ще бъде пренасочен към други финансови инструменти. Доброто представяне на икономиките обаче е свързано и с добро представяне на компаниите, които повишават своите печалби, което води до поскъпване на техните акции и повишаване на фондовите пазари. Дори когато започне повишаване на лихвите, очакванията са фондовите пазари да продължат възходящото си движение, но с по-бавен темп от този, който видяхме от март 2020 г. до днес. Забавянето от своя страна ще се дължи на повечето възможности, които имат пазарните участници за инвестиране.

По-високите лихви ще направят щатския долар по-привлекателен за инвестиции от другите основни валути. От една страна инвеститорите ще могат да получават по-високи лихви от техните депозити в щатски долари, както и по-висока доходност от облигациите и другите активи, които предлагат фиксирани плащания, свързани с равнището на лихвените проценти. Трейдърите пък ще получат по-високи суапове спрямо повечето основни валути от своите отворени позиции, при които щатският долар е купената валута. Това е причината, поради която виждаме поскъпване на долара през последните месеци, тъй като инвеститорите вече насочват част от своя капитал към валутата. Настоящата ситуация и очакванията предполагат поскъпването на щатския долар да продължи и през следващата година.

Търговия с валути

БенчМарк предлага търговия с основни, второстепенни и екзотични валутни двойки като EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD и още над 70 валутните двойки. Форекс търговията се предлага като договори за разлика (CFD) в платформата MetaTrader при тесен спред купува/продава, започващ от 0.1 пипса, без комисиони и цени в реално време.

Търговията с валутни двойки дава възможност за реализиране на резултат както при поскъпване на цената (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби) и тъй като валутите се търгуват на марджин, могат да се сключват сделки, без да е необходимо да се заплаща цялата им стойност.

Комисиона за търговия с валути Не
Спред От 0.1 пипса
Минимален обем за търговия 1 000 валутни единици (0.01 лот)
Марджин изискване Започващо от 0.25%
Автоматично изпълнение Да
Насрещни позиции без марджин Да
Дълги/Къси позиции Да
Ограничения при стоп/лимит Не
Търговия с експертни системи Да, без ограничение
Цени в реално време Да

 
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

СПОДЕЛЕТЕ: