Защо централните банки се стремят към 2% инфлация на година?

30.11.2021

Една от основните цели на водещите централни банки, дори изрично записана в техния устав, е поддържането на ценова стабилност. Някои от тях посочват точен процент на годишна инфлация, който се стремят да постигнат, а други определят диапазон, тъй като позволява по-голяма гъвкавост на банката.

Мнозина свързват инфлацията с обезценяването на парите и нейния негативен ефект върху спестяванията на потребителите. Съвсем логично е тогава да възникне въпросът „Защо централната банка се стреми да поддържа ниска инфлация?“.

Инфлация и централни банки

Два важни термина трябва да бъдат изяснени – инфлация и дефлация. Инфлацията представлява общото поскъпване на цените в дадена икономика. Дефлацията пък означава понижаване на общото ценово равнище.

Правейки това разграничение, някой би помислил, че дефлацията е по-добра за икономиката и потребителите, защото цените регистрират поевтиняване. Всъщност, това изобщо не е така, поне по отношение на икономиката, а дори обратното. Опасността от дефлация е основната причина, поради която централните банки се стремят да поддържат ниска инфлация.

Причината е, че дефлацията води до понижаване на икономическия растеж и до спираловиден кръг, който може да има сериозни последствия за икономиката. Как по точно? Когато потребителите очакват понижаване на цените, т.е. дефлация, вероятността да забавят желаните от тях покупки се увеличава, тъй като знаят, че в бъдеще биха платили по-ниска цена. Това води до по-малко покупки на стоки и услуги днес, което намалява произведеното и консумираното в икономиката. По-малкото търсене от страна на потребителите предизвиква намаляване на производството на компаниите и представлява допълнително понижаване на активността. Когато организациите произвеждат по-малко, то те се нуждаят от по-малко труд, а това води до освобождаване на служители. Целият този процес води до забавяне на икономиката и очаквания за рецесия, което кара хората допълнително да спестяват и по-малко да потребяват, а компаниите продължават да намаляват своето предлагане, тъй като очакват по-малко търсене. Това е омагьосаният кръг, в който има вероятност да влезне икономиката, когато бъде налице дефлацията.

Централните банкери смятат, че 2%, която е най-често поставяната целева стойност на инфлацията, е достатъчно далече, за да намали риска от дефлация, но също така достатъчно ниско, за да няма негативно въздействие върху икономиката повишаването на цените. Освен това, поддържането на инфлацията на подобни ниски равнища, когато е успешно, стимулира организациите да предлагат повече стоки и услуги на потребителите. Причината е, че колкото по-висока е цената, толкова повече стоки и услуги са склонни да предлагат компаниите. Тази зависимост е обратна за потребителите – колкото по-ниска е цената, толкова повече стоки и услуги са склонни да купуват (не важи за всички продукти).

Инструменти на централната банка

Централната банка има множество инструменти на разположение, чрез които да насочва инфлацията в желаната от нея посока. Двата по-важни от тях са лихвеният процент и управлението на очакванията, на което малко инвеститори обръщат внимание.

Лихвени проценти

Когато инфлацията започне да надвишава 2%, това което могат да направят централните банки е да повишат основния лихвен процент. Обратното също е вярно, когато инфлацията е близко до 0%, централната банка може да намали лихвения процент, за да стимулира търсенето от страна на потребителите и бизнеса.

Лихвените проценти не се използват толкова директно, защото преди всичко банкерите трябва да преценят какво ще бъде отражението върху икономическата активност. Инфлацията, която идва от поскъпването на суровините и проблеми във веригите на доставките, каквато е предимно ситуацията в момента, ще има много по-устойчиво въздействие и по-малка реакция при вдигане на лихвите. От друга страна инфлация, която е породена от увеличаване на общото търсене в икономиката, може да бъде по-лесно забавена при повишаване на лихвените проценти.

Допълнително трябва да се обърне внимание на очакванията за инфлацията, защото вдигането на лихвите не се отразява веднага върху икономическата дейност. Ако инфлацията е временна, а централната банка вдигне лихвите, то можете да попадне в ситуация, в която по-високите лихви пречат на развитието на икономиката.

Управление на очакванията

Тези от вас, които следят пазарите през последната година и половина, най-вероятно са чували, че Федералният резерв очаква инфлацията в момента да е преходна. Това е позиция, която банката поддържа повече от 1 година, докато инфлацията към днешен ден продължава да расте. Възникват въпросите, ако е временна защо продължава толкова време, колко време ще продължи и защо все още се увеличава? Част от отговора са посочените причини по-нагоре в текста, но тук е по-важно да разберем какво точно прави Федералният резерв.

С тези действия централната банка се стреми да управлява очакванията както на инвеститорите, така и на обикновените потребители. Ако повече производители вярват, че инфлацията е временна, те няма да бързат да вдигат цените, нито ще предприемат по-високи увеличения. Съвсем друга ще бъде ситуацията, ако Федералният резерв обяви, че очаква висока инфлация от 20-25% през следващите години. В този случай множество организации ще започнат да вдигат агресивно своите ценни, а служители и синдикати да искат повишаване на заплатите.

Заявявайки открито целта си за инфлация от 2% на година, дадена централна банка дава нагласа на потребителите и производителите в икономиката какво поскъпване на цените може да се очаква, което позволява на банката по-лесно постигане на поставените цели.

Връзка с валутите

Обикновено инфлацията се свързва с повишаване на растежа и добро представяне на икономиката. По-високата инфлация води до повишаване на лихвите, което оскъпява валутата на страната. Обратното също е вярно, по-ниската инфлация води до намаляване на лихвения процент и поевтиняване на валутата.

Търговия с валути

БенчМарк предлага търговия с основни, второстепенни и екзотични валутни двойки като EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD и още над 70 валутните двойки. Форекс търговията се предлага като договори за разлика (CFD) в платформата MetaTrader при тесен спред купува/продава, започващ от 0.1 пипса, без комисиони и цени в реално време.

Търговията с валутни двойки дава възможност за реализиране на резултат както при поскъпване на цената (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби) и тъй като валутите се търгуват на марджин, могат да се сключват сделки, без да е необходимо да се заплаща цялата им стойност.

Комисиона за търговия с валути Не
Спред От 0.1 пипса
Минимален обем за търговия 1 000 валутни единици (0.01 лот)
Марджин изискване Започващо от 0.25%
Автоматично изпълнение Да
Насрещни позиции без марджин Да
Дълги/Къси позиции Да
Ограничения при стоп/лимит Не
Търговия с експертни системи Да, без ограничение
Цени в реално време Да

 
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

СПОДЕЛЕТЕ: